Setkání sněmovních kroužků královéhradecké diecéze

Zájemci o Plenární sněm katolické církve v ČR se setkají v královéhradeckém Novém Adalbertinu 13.1.2001.
Publikováno: 12. 1. 2001 21:00

Hradec Králové: Setkání sněmovních kroužků královéhradecké diecéze se uskuteční v Novém Adalbertinu v Hradci Králové (Velké nám.) v sobotu 13. ledna. Program bude zahájen v 9.30 hodin a od 9.45 hodin zazní přednáška Dr. Libora Prudkého na téma "Náboženství v naší zemi", v níž shrne poznatky ze sociologických výzkumů. Od 11.00 do 13.00 hodin následuje sněmovní diskuse v pracovních skupinách na tato témata: 

* Jak se nám daří práce ve sněmovním kroužku 

* Postavení laiků v církvi u nás. 

Po polední přestávce začíná diskusní část za účasti královéhradeckého biskupa Dominika Duky, při níž budou shrnuty výsledky z pracovních skupin a bude možnost další diskuse.

Cílem setkání je uskutečnit v rámci diecéze jakýsi "pracovní sněmovní den", umožnit vzájemnou výměnu zkušeností a nabídnout výsledky dosavadního sněmovního procesu všem zájemcům o sněm. Programu se mohou zúčastnit i ti, kteří dosud v žádném sněmovním kroužku nepracují, ale mají o danou oblast zájem. 

Účastníci setkání se nemusejí předem hlásit - pokud nemají zájem o společný oběd.

Kontakt: Jaromír Matěna, diecézní sekretář sněmu; tel: 049/506 34 29; e-mail: rl@diecezehk.cz.

Související články