Setkání sněmovních kroužků královéhradecké diecéze

Zájemci o Plenární sněm katolické církve v ČR se setkají v královéhradeckém Novém Adalbertinu 13.1.2001.
Publikováno: 12. 1. 2001 21:00

Hradec Králové: Setkání sněmovních kroužků královéhradecké diecéze se uskuteční v Novém Adalbertinu v Hradci Králové (Velké nám.) v sobotu 13. ledna. Program bude zahájen v 9.30 hodin a od 9.45 hodin zazní přednáška Dr. Libora Prudkého na téma "Náboženství v naší zemi", v níž shrne poznatky ze sociologických výzkumů. Od 11.00 do 13.00 hodin následuje sněmovní diskuse v pracovních skupinách na tato témata: 

* Jak se nám daří práce ve sněmovním kroužku 

* Postavení laiků v církvi u nás. 

Po polední přestávce začíná diskusní část za účasti královéhradeckého biskupa Dominika Duky, při níž budou shrnuty výsledky z pracovních skupin a bude možnost další diskuse.

Cílem setkání je uskutečnit v rámci diecéze jakýsi "pracovní sněmovní den", umožnit vzájemnou výměnu zkušeností a nabídnout výsledky dosavadního sněmovního procesu všem zájemcům o sněm. Programu se mohou zúčastnit i ti, kteří dosud v žádném sněmovním kroužku nepracují, ale mají o danou oblast zájem. 

Účastníci setkání se nemusejí předem hlásit - pokud nemají zájem o společný oběd.

Kontakt: Jaromír Matěna, diecézní sekretář sněmu; tel: 049/506 34 29; e-mail: rl@diecezehk.cz.

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021