40. plenární zasedání ČBK

Publikováno: 21. 1. 2001 0:00

Praha: 40. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK) se koná ve dnech 23.-24. ledna v Praze.

Připomínkováním projde směrnice ČBK o duchovní péči o laiky, kteří působí v pastorační službě církve. Katechetická sekce Komise ČBK pro katolickou výchovu připravila návrh opatření ČBK ke zlepšení stavu katechizace v ČR, který budou církevní hodnostáři podrobně studovat. Pozornost bude věnována také médiím, zvláště Katolickému týdeníku, a koncepci listu pro letošní rok. Zazní rovněž zpráva o činnosti sdružení Česká katolická charita v roce 2000. Biskupové se budou zabývat otázkami pobytu a služebního poměru cizinců u nás, s ohledem na kněze a řeholní osoby - cizí státní příslušníky, kteří pracují ve službách církve na území ČR. Ochrana a péče o církevní památky bude dalším z řady témat plenárního zasedání. Důležitým bodem programu bude i současný vývoj vztahů mezi církvemi a státem v souvislosti s připravovanými zákony a mezinárodní smlouvou mezi Českou republikou (ČR) a Svatým Stolcem. Na zasedání zazní rovněž zprávy z komisí a rad biskupů - delegátů.

Biskupové se tentokrát setkají v exercičním domě kapucínského kláštera na Loretánském náměstí na Hradčanech. 

Veřejnost se bude moci s biskupy setkat při koncelebrované mši v úterý 23.1. v 18.00 hodin v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Strašnicích. Hlavním celebrantem bohoslužby bude předseda ČBK, moravský metropolita a olomoucký arcibiskup Jan Graubner, promluvu přednese ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz. Druhý den zasedání zahájí biskupové ranní mší v kapli arcibiskupského kněžského semináře v Dejvicích (hlavní celebrant: brněnský biskup Vojtěch Cikrle, kazatel: olomoucký světící biskup Josef Hrdlička).

V předvečer zasedání, v pondělí 22.1. od 18.00 hodin, se koná ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 - Dejvicích. Téma zní: "Já jsem ta cesta, pravda i život" (Janovo evangelium 14,6). Bohoslužbě předsedá pražský arcibiskup a český primas kardinál Miloslav Vlk, káže biskup Vladislav Volný (Slezská církev evangelická augsburského vyznání). Na závěr bohoslužby bude podepsána dohoda o vzájemném uznávání křtu mezi církví Římskokatolickou a Slezskou evangelickou a.v.

Sdělení pro novináře: V průběhu celého zasedání bude k dispozici tiskový mluvčí ČBK P. Daniel Herman; tel: 02/20 181 432, 20 181 618; e-mail: herman@cirkev.cz; fax: 02/20 181 200.

Související články