Životopis biskupa Jiřího Paďoura

Publikováno: 23. 2. 2001 18:00

Narodil se 4.4.1943 ve Vraclavi, okres Ústí nad Orlicí. V r. 1960 maturoval na Jedenáctileté střední škole v Praze Na Hradčanech (dnes Keplerovo gymnázium). Protože mu komunistický režim znemožnil další studia (měl zákaz studia na všech vysokých školách v Československu), učil se v letech 1960-62 mechanikem počítačích strojů. V letech 1962-64 navštěvoval DAMU, obor herectví. S Václavem Havlem, který studoval obor dramaturgie, navštěvoval stejný ročník. Získal angažmá v divadle Na zábradlí, kde působil v letech 1963-67.

V letech 1967-68 se zúčastnil studijní stáže v mezinárodním institutu divadelní formace a výzkumu v Nancy (F). Tam poprvé zaslechl volání k životu zasvěcenému Bohu.

V červnu 1968 pracoval jako závozník zdravotnického zásobování a hledal svou další cestu. V letech 1969-70 byl asistentem divadla Za branou u Otomara Krejči a zároveň vedl dětský recitační soubor ve Šrámkově domě v Sobotce a pracoval jako lektor v Lidové škole umění na Žižkově.

Během studií na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích v letech 1970-75 ho v r. 1974 zajistila StB při modlitbě u hrobu Jana Palacha na Olšanech. Na kněze byl vysvěcen r. 1975 v Praze. Po vysvěcení působil v letech 1975-77 jako kaplan v Mariánských Lázních a dvou okolních farnostech. Poté, co při kázání polemizoval s režimním časopisem Tvorba, ztratil v červenci 1977 tzv. "státní souhlas". 4.10.1978 se konala jeho tajná obláčka - vstup do kapucínského řádu, založeného v r. 1528. V letech 1978-79 byl neoficiálním sekretářem kardinála Františka Tomáška. Po jasném odmítnutí spolupráce s StB v r. 1979 byl ze sekretariátu kardinála propuštěn.

Poté pracoval jako metař na stanici Můstek pražského metra, v letech 1980-81 jako topič v domově důchodců v Dejvicích, 1982-86 jako uklízeč na Českém vysokém učení technickém. Věčné řeholní sliby složil tajně 10.12.1983. V té době vypadala jeho denní činnost takto: ráno 3.30-8.30 zaměstnání; přes den starost o vážně nemocné rodiče; večer pastorační služba "v podzemí", tajné exercicie, výuka katechismu, Písma svatého, dokumentů 2. vatikánského koncilu ve spontánních skupinách po rodinách, duchovní služba komunitám řeholních sester.

V r. 1986 mu byl vrácen "státní souhlas" - ustanoven kaplanem u sv. Anny v Praze na Žižkově a administrátorem v Dolních Počernicích a Kyjích. V letech 1989-91 administrátorem v Roztokách u Prahy, Úněticích a Nebušicích.

9.4.1991 byl poprvé zvolen provinciálem na první poválečné kapitule kapucínského řádu, která se konala v hotelu Barborka v Tichém údolí v Roztokách. Poté přebral od ministerstva obrany klášter na Hradčanech u Lorety a zahájil jeho rekonstrukci a vedl obnovu celé provincie. 19.9.1994 byl znovu zvolen provinciálem řádu.

Pražským pomocným biskupem ho jmenoval papež Jan Pavel II. 3.12.1996 a současně mu udělil titulární diecézi ausuccurénskou. Biskupské svěcení přijal z rukou pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka 11.1.1997 ve Svatovítské katedrále v Praze. V rámci České biskupské konference je Jiří Paďour biskupem-delegátem pro mládež a zasvěcený život.

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 43. týden 2019

V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
18.10.2019

Apoštolský vikář Aleppa: Turci napadli region s mučednickou minulostí

Mučednickou minulost regionu na turecko-syrské hranici připomíná také apoštolský vikář Aleppa Georges Abou Kazen. Jak říká v rozhovoru pro Vatican News, Kurdové nejsou jedinou obětí tureckého útoku.
18.10.2019

John Henry Newman: Světec pro dnešní dobu

Papež František v neděli 13. října v Římě svatořečil Johna Henryho Newmana (1801–1890). Nový světec prožil téměř celé 19. století, první polovinu svého života jako anglikán a druhou polovinu jako katolík. Byl knězem, oblíbeným kazatelem, spisovatelem a význačným teologem obou církví. Ačkoli žil už před delší dobou, stále má dnešním lidem co říct, jak to dosvědčuje také následujících devět oblastí, které nastínil Jack Valero, koordinátor Výboru pro Newmanovu kanonizaci zodpovědný za tisk a média.
18.10.2019

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019