Životopis biskupa Jiřího Paďoura

Publikováno: 23. 2. 2001 18:00

Narodil se 4.4.1943 ve Vraclavi, okres Ústí nad Orlicí. V r. 1960 maturoval na Jedenáctileté střední škole v Praze Na Hradčanech (dnes Keplerovo gymnázium). Protože mu komunistický režim znemožnil další studia (měl zákaz studia na všech vysokých školách v Československu), učil se v letech 1960-62 mechanikem počítačích strojů. V letech 1962-64 navštěvoval DAMU, obor herectví. S Václavem Havlem, který studoval obor dramaturgie, navštěvoval stejný ročník. Získal angažmá v divadle Na zábradlí, kde působil v letech 1963-67.

V letech 1967-68 se zúčastnil studijní stáže v mezinárodním institutu divadelní formace a výzkumu v Nancy (F). Tam poprvé zaslechl volání k životu zasvěcenému Bohu.

V červnu 1968 pracoval jako závozník zdravotnického zásobování a hledal svou další cestu. V letech 1969-70 byl asistentem divadla Za branou u Otomara Krejči a zároveň vedl dětský recitační soubor ve Šrámkově domě v Sobotce a pracoval jako lektor v Lidové škole umění na Žižkově.

Během studií na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích v letech 1970-75 ho v r. 1974 zajistila StB při modlitbě u hrobu Jana Palacha na Olšanech. Na kněze byl vysvěcen r. 1975 v Praze. Po vysvěcení působil v letech 1975-77 jako kaplan v Mariánských Lázních a dvou okolních farnostech. Poté, co při kázání polemizoval s režimním časopisem Tvorba, ztratil v červenci 1977 tzv. "státní souhlas". 4.10.1978 se konala jeho tajná obláčka - vstup do kapucínského řádu, založeného v r. 1528. V letech 1978-79 byl neoficiálním sekretářem kardinála Františka Tomáška. Po jasném odmítnutí spolupráce s StB v r. 1979 byl ze sekretariátu kardinála propuštěn.

Poté pracoval jako metař na stanici Můstek pražského metra, v letech 1980-81 jako topič v domově důchodců v Dejvicích, 1982-86 jako uklízeč na Českém vysokém učení technickém. Věčné řeholní sliby složil tajně 10.12.1983. V té době vypadala jeho denní činnost takto: ráno 3.30-8.30 zaměstnání; přes den starost o vážně nemocné rodiče; večer pastorační služba "v podzemí", tajné exercicie, výuka katechismu, Písma svatého, dokumentů 2. vatikánského koncilu ve spontánních skupinách po rodinách, duchovní služba komunitám řeholních sester.

V r. 1986 mu byl vrácen "státní souhlas" - ustanoven kaplanem u sv. Anny v Praze na Žižkově a administrátorem v Dolních Počernicích a Kyjích. V letech 1989-91 administrátorem v Roztokách u Prahy, Úněticích a Nebušicích.

9.4.1991 byl poprvé zvolen provinciálem na první poválečné kapitule kapucínského řádu, která se konala v hotelu Barborka v Tichém údolí v Roztokách. Poté přebral od ministerstva obrany klášter na Hradčanech u Lorety a zahájil jeho rekonstrukci a vedl obnovu celé provincie. 19.9.1994 byl znovu zvolen provinciálem řádu.

Pražským pomocným biskupem ho jmenoval papež Jan Pavel II. 3.12.1996 a současně mu udělil titulární diecézi ausuccurénskou. Biskupské svěcení přijal z rukou pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka 11.1.1997 ve Svatovítské katedrále v Praze. V rámci České biskupské konference je Jiří Paďour biskupem-delegátem pro mládež a zasvěcený život.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019