Den otevřených dveří v "Jaboku"

Na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 1. března od 10.00 hodin, zve JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola (Salmovská 8, Praha 2).
Publikováno: 26. 2. 2001 22:00

Praha: Na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 1. března od 10.00 hodin, zve JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, zaměřená na vzdělávání sociální pracovníků, pedagogů a vychovatelů na křesťanském základě. V sídle školy (Salmovská 8, Praha 2) jsou očekáváni zájemci o získání kvalifikace pro práci v sociální oblasti nebo v církevní pastoraci se sociálním zaměřením. JABOK je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Specifika školy: Otevřenost a dialog z křesťanských pozic, reflektující vlastní postoje i upevňující toleranci a úctu k jiným názorům a hodnotám. Formace osobnosti a výchova ke službě v přátelské atmosféře, důvěře, neformální komunikaci, přátelství a solidaritě i ve službě studentů školnímu společenství.

Duchovní dimenze: možnost účasti na bohoslužbách ve školní kapli, duchovního doprovázení, neformálních rozhovorů. Mimoškolní aktivity: klub, čajovna, kaple, sport, putování po horách. Mezinárodní spolupráce se školními a sociálními institucemi, zahraniční praxe.

Přijímací řízení: Přihláška (škola má vlastní), písemné testy (psychologické, z českého a cizího jazyka aj.), pohovor (motivace, všeobecný rozhled, názorové zakotvení). Podmínkou k přijetí je ukončené středoškolské vzdělání (maturita). Příslušnost k nějaké církvi není podmínkou, uchazeči ale musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy. Termín pro odevzdání přihlášky: do 15.4.2001.

Bližší informace: JABOK, Salmovská 8, 120 00 Praha 2; tel: 02/24 99 01 50 (denní studium) a 24 99 01 52 (dálkové studium); e-mail: jabok1@volny.cz; http://www.volny.cz/jabok1.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019