List českých a moravských biskupů ke sčítání lidu

Biskupové českých a moravských katolických diecézí vydali list k letošnímu sčítání lidu, který byl čten po bohoslužbách v katolických kostelích celé České republiky v neděli 25.2.
Publikováno: 26. 2. 2001 22:00

Praha: Biskupové českých a moravských katolických diecézí vydali následující list k letošnímu sčítání lidu. List byl čten po bohoslužbách v katolických kostelích celé České republiky v neděli 25.2.

Vážení přátelé, sestry a bratři v Kristu, nemůže Vám být jedno, kam patříte.

Před dvěma tisíci lety se vydali Matka Boží Panna Maria a svatý Josef na cestu do Betléma ke sčítání obyvatel v Římské říši. Přihlásili se tak ke svému kmeni i rodu. Toto sčítání obyvatelstva se stalo nerozlučnou součástí radostné zprávy o narození Ježíše Krista. Podobně i my v tomto prvním roce třetího milénia jsme vyzváni k tomu, abychom se přihlásili ke svému občanství, ke svému národu a ke své víře. Toto sčítání má svůj význam nejen statistický, ale pomáhá jak občanským institucím, tak i církvi v přípravě organizačních plánů a umožní církvi stanovit pastorační priority, které jsou důležité pro nastávající nové století.

Prosíme vás, abyste vzali tuto výzvu za svou a připomněli ji i svým blízkým, sousedům, přátelům a známým, kteří z různých důvodů nenavštěvují pravidelně bohoslužby, ale považují se za členy církve, a to na základě křtu, který je též zavazuje k tomuto prohlášení, ale i těm, kteří nemají jistotu o svém křtu, ale považují se za křesťany. Nemůže být nikomu jedno, kam patří. Nezapomeňte také na ekumenický rozměr této výzvy a předejte ji také členům bratrských křesťanských církví.

Tyto údaje jsou pro církve důležité také proto, že nemáme k dispozici statistická data z období totality o skutečných počtech pokřtěných i víru vyznávajících lidech.

Přihlášení se k víře vyžaduje od některých i určitou statečnost a vyrovnání se s vlastním vyznáním víry.

Tímto slovem se obracíme ke všem, kteří patří do širokého společenství věřících.

A všem ze srdce žehnáme, Vaši biskupové Čech a Moravy.

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 43. týden 2019

V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
18.10.2019

Apoštolský vikář Aleppa: Turci napadli region s mučednickou minulostí

Mučednickou minulost regionu na turecko-syrské hranici připomíná také apoštolský vikář Aleppa Georges Abou Kazen. Jak říká v rozhovoru pro Vatican News, Kurdové nejsou jedinou obětí tureckého útoku.
18.10.2019

John Henry Newman: Světec pro dnešní dobu

Papež František v neděli 13. října v Římě svatořečil Johna Henryho Newmana (1801–1890). Nový světec prožil téměř celé 19. století, první polovinu svého života jako anglikán a druhou polovinu jako katolík. Byl knězem, oblíbeným kazatelem, spisovatelem a význačným teologem obou církví. Ačkoli žil už před delší dobou, stále má dnešním lidem co říct, jak to dosvědčuje také následujících devět oblastí, které nastínil Jack Valero, koordinátor Výboru pro Newmanovu kanonizaci zodpovědný za tisk a média.
18.10.2019

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019