List českých a moravských biskupů ke sčítání lidu

Biskupové českých a moravských katolických diecézí vydali list k letošnímu sčítání lidu, který byl čten po bohoslužbách v katolických kostelích celé České republiky v neděli 25.2.
Publikováno: 26. 2. 2001 22:00

Praha: Biskupové českých a moravských katolických diecézí vydali následující list k letošnímu sčítání lidu. List byl čten po bohoslužbách v katolických kostelích celé České republiky v neděli 25.2.

Vážení přátelé, sestry a bratři v Kristu, nemůže Vám být jedno, kam patříte.

Před dvěma tisíci lety se vydali Matka Boží Panna Maria a svatý Josef na cestu do Betléma ke sčítání obyvatel v Římské říši. Přihlásili se tak ke svému kmeni i rodu. Toto sčítání obyvatelstva se stalo nerozlučnou součástí radostné zprávy o narození Ježíše Krista. Podobně i my v tomto prvním roce třetího milénia jsme vyzváni k tomu, abychom se přihlásili ke svému občanství, ke svému národu a ke své víře. Toto sčítání má svůj význam nejen statistický, ale pomáhá jak občanským institucím, tak i církvi v přípravě organizačních plánů a umožní církvi stanovit pastorační priority, které jsou důležité pro nastávající nové století.

Prosíme vás, abyste vzali tuto výzvu za svou a připomněli ji i svým blízkým, sousedům, přátelům a známým, kteří z různých důvodů nenavštěvují pravidelně bohoslužby, ale považují se za členy církve, a to na základě křtu, který je též zavazuje k tomuto prohlášení, ale i těm, kteří nemají jistotu o svém křtu, ale považují se za křesťany. Nemůže být nikomu jedno, kam patří. Nezapomeňte také na ekumenický rozměr této výzvy a předejte ji také členům bratrských křesťanských církví.

Tyto údaje jsou pro církve důležité také proto, že nemáme k dispozici statistická data z období totality o skutečných počtech pokřtěných i víru vyznávajících lidech.

Přihlášení se k víře vyžaduje od některých i určitou statečnost a vyrovnání se s vlastním vyznáním víry.

Tímto slovem se obracíme ke všem, kteří patří do širokého společenství věřících.

A všem ze srdce žehnáme, Vaši biskupové Čech a Moravy.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019