Generální vikář pražské arcidiecéze svatovítským kanovníkem

Generálního vikáře pražské arcidiecéze ThDr. Michaela Slavíka jmenoval sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě kardinál Miloslav Vlk.
Publikováno: 7. 3. 2001 19:00

Praha: Generálního vikáře pražské arcidiecéze ThDr. Michaela Slavíka ustanovil, potvrdil a jmenoval (s platností od 1.3.2001) sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

Tímto jmenováním čítá kapitula 8 kanovníků. Jejich počet se nedávno snížil o dva, když zemřel P. Karel Riant a dosavadní pražský světící biskup Jiří Paďour byl jmenován biskupem-nástupcem v Českých Budějovicích.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019