Charita otevře konto pro Polsko a uvítá i materiální pomoc

31. 07. 2001 Rubrika: Domácí
Diecézní charita ostravsko-opavská se zapojuje do pomoci sousednům v Polsku, kde povodně ničí v posledních týdnech obce a města podél řeky Visly.

Ostrava: Povodňová vlna, která se valí Polskem, za sebou nechává spoušť, kterou obyvatelé Moravy a Slezska důvěrně znají. V uplynulém týdnu oslovila arcidiecézní krakovská charita se žádostí o pomoc svou sesterskou charitu v Ostravě. 30.7. se sešli zástupci charity s ostravsko-opavským biskupem Františkem Lobkowizem a polským konzulem Marianem Ozimkem, aby dohodli konkrétní podobu spolupráce.
Poláci v současné době potřebují nejen pitnou vodu a potraviny, ale také čistící prostředky, nářadí a především finance na krytí ztrát, které se dosud vyšplhaly na miliardu zlotých.

"Nejvíce je postiženo Malopolské vojvodství, kde ničila řeka Visla a její přítoky. Na této řece utrpěla především oblast okolo města Kielz, kde bylo o víkendu pod vodou 113 obcí s více než tisícovkou hospodářství," řekl ředitel Charity sv. Alexantra v Ostravě-Kunčičkách Petr Putnioř, který je ve spojení s polskými kolegy z arcidiecézní charity v Krakově. Podle posledních zpráv se jen za poslední víkend utopili tři lidé a vodní živel již zcela zničil tři desítky domů, čtyři desítky stavení mají popraskané zdi a narušenou statiku. Před vodou opustilo svá obydlí 1.300 obyvatel postižených oblastí a evakuováno bylo 500 osob. Do svých domovů se stále nemůže vrátit 150 lidí. Kromě vody ničily domy také sesuvy půdy.

Pomoc do Polska budou na území diecéze koordinovat pracovníci Charity sv. Alexandra, která disponuje humanitárním skladem v Ostravě-Kunčičkách. Na schůzce se zástupci církve, charity a polského konzulátu dohodli, že v příštích dnech otevřou konto na pomoc Polsku, kam mohou lidé posílat finanční prostředky.
Kromě toho také vyzývají firmy, které mohou pomoci materiálně. "Poláci nás prosí o pitnou vodu, trvanlivé potraviny, čistící prostředky a desinfekční prostředky. Dále potřebují nářadí, lopaty, ochranné oděvy a gumovou obuv," tlumočil požadavky polských kolegů Petr Putnioř, který dodal, že z charity je možné okamžitě vyslat jedno vozidlo Ford Transit s první zásilkou pomoci s tím, že auto může v některé z lokalit vypomáhat při rozvážení jídla a dalších potřebných věcí.
Pomoc mohou firmy a výrobci směřovat přímo na adresu Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách, Holvekova 140; tel: 069/623 78 31-2; e-mail: humsklad@volny.cz.

Vedení Diecézní charity ostravsko-opavské požádá centrálu České katolické charity v Praze o příspěvek z konta Tříkrálové sbírky, která počítala s využitím části vykoledovaných peněz také pro případ nečekaných událostí ve světě.