Setkání ERA v Seči

06. 08. 2001 Rubrika: Domácí

Seč: V pořadí XIII. ERA Meeting probíhá ve dnech 4.-11.8. v České republice, v Junior Centru na Sečské přehradě. Jedná se o mezinárodní setkání evropské mládeže, které organizuje Evropská Rogacionistická Asociace (ERA) pod duchovním vedením kongregace Rogacionistů Srdce Ježíšova (RCJ). Letošní setkání navazuje na loňské celosvětové setkání mládeže se Svatým otcem v Římě. Smyslem této akce je pomoc mladým dívkám a chlapcům při hledání jejich povolání a životní orientace.

První den zahájil (5.8.) královéhradecký biskup Dominik Duka slavnostní bohoslužbou v kampusu (= místo pro tábor) v Seči u Chrudimi. V promluvě k více než 500 účastníků poukázal na svobodu, ve které si každý musí vybrat svou cestu. Tato cesta je v souladu s jeho nezastupitelností a jedinečností. Setkání s Kristem se děje vždy v horizontu přátelství, které vedle lásky požaduje i zodpovědnost a osobní svobodu.

ERA je sdružení křesťanské katolické mládeže, která se modlí za životní povolání a rozšiřuje tuto potřebu modlitby i mezi ostatní. Jeho členové se snaží uskutečnit vlastní povolání ke křesťanství a pomáhají i ostatním mladým lidem nalézt a realizovat své povolání - duchovní i občanské.

Kontakt: Jan Maštálka, prezident ERA; Centrum ERA Cz, římskokatolická fara, 257 66 Křivsoudov 21; tel: 0452/62 18 73; mobil: 0602/31 53 52; e-mail: jmastalka@iol.cz; www.eraonline.org.