Poutní slavnost na Svaté Hoře

Poutní slavnost na Svaté Hoře u Příbrami se koná o víkendu 18.-19.8.
Publikováno: 17. 8. 2001 23:00

Svatá Hora: Poutní slavnost na Svaté Hoře u Příbrami se uskuteční o víkendu 18.-19. srpna s následujícím programem:

18.8.
mše od 6.00, 7.00, 9.00, 17.00, 18.15 a 19.30 hodin
Poslední bohoslužbu bude celebrovat starobrněnský opat P. Lukáš Evžen Martinec OSA. Po mši se koná světelný průvod.

19.8.
mše od 6.00 a 7.30 hodin
Vytrubování Svatohorských trubačů od 8.30 do 9.00 hodin. Slavnou mši od 9.00 hodin bude celebrovat pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Poté následuje korunovační průvod. Od 13.00 hodin je na programu křížová cesta v ambitech a beseda s kardinálem Vlkem.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019