Přes tisíc věřících připutovalo do Malých Svatoňovic

20. 08. 2001 Rubrika: Domácí
Poutní místo Malé Svatoňovice na Trutnovsku se stalo 18.8. dějištěm diecézní poutě královéhradecké diecéze.

Malé Svatoňovice: Motto celého dne "Uzdravení ze strachu" prolínalo všechny body programu. Bylo základním tématem katecheze, kterou pronesl P. Jan Linhart z Nového Města nad Metují; bylo námětem scénky, kterou společně nastudovala mládež z několika farností; stalo se také východiskem kázání hlavního celebranta mše, královéhradeckého biskupa Dominika Duky, který mj. uvedl, že "mnozí lidé se nestydí za věci, za něž by se stydět měli a my naopak máme mnohdy strach, přihlásit se k tomu, na co bychom měli být hrdí".
Biskup Duka také připomněl slavného tamního rodáka Karla Čapka, který se sám musel vypořádávat - jak je to patrno z mnoha jeho děl - se strachem a s velkou úzkostí pramenící z neblahých událostí, které na náš národ doléhaly v druhé polovině 30. let 20. století. Právě z Čapkova díla sestavenou hru "Kořistníčci", sehrál odpoledne ochotnický divadelní soubor z Hronova.

Jedním z dalších bodů odpoledního programu byla diskuse s biskupem Dukou a dalšími představiteli diecéze na téma "Perspektivy pastorační práce v diecézi". Při ní se hovořilo nejrůznějších otázkách - např. obsazování farností kněžími, kněžském dorostu, řeholních komunitách v diecézi, ale také o nabídkách a službách diecéze pro různé věkové či zájmové skupiny.

Pouť vyvrcholila bohoslužbou, kterou spolu s emeritním arcibiskupem Karlem Otčenáškem a asi 25 kněžími diecéze celebroval biskup Dominik Duka pro více než tisícové shromáždění věřících, z nichž velkou část tvořili mladí lidé, pro které uspořádalo Diecézní centrum mládeže (v jehož režii ostatně celá pouť probíhala) několikadenní pěší nebo cyklistické putování do Malých Svatoňovic z osmi míst diecéze.