Přes tisíc věřících připutovalo do Malých Svatoňovic

Poutní místo Malé Svatoňovice na Trutnovsku se stalo 18.8. dějištěm diecézní poutě královéhradecké diecéze.
Publikováno: 20. 8. 2001 13:00

Malé Svatoňovice: Motto celého dne "Uzdravení ze strachu" prolínalo všechny body programu. Bylo základním tématem katecheze, kterou pronesl P. Jan Linhart z Nového Města nad Metují; bylo námětem scénky, kterou společně nastudovala mládež z několika farností; stalo se také východiskem kázání hlavního celebranta mše, královéhradeckého biskupa Dominika Duky, který mj. uvedl, že "mnozí lidé se nestydí za věci, za něž by se stydět měli a my naopak máme mnohdy strach, přihlásit se k tomu, na co bychom měli být hrdí".
Biskup Duka také připomněl slavného tamního rodáka Karla Čapka, který se sám musel vypořádávat - jak je to patrno z mnoha jeho děl - se strachem a s velkou úzkostí pramenící z neblahých událostí, které na náš národ doléhaly v druhé polovině 30. let 20. století. Právě z Čapkova díla sestavenou hru "Kořistníčci", sehrál odpoledne ochotnický divadelní soubor z Hronova.

Jedním z dalších bodů odpoledního programu byla diskuse s biskupem Dukou a dalšími představiteli diecéze na téma "Perspektivy pastorační práce v diecézi". Při ní se hovořilo nejrůznějších otázkách - např. obsazování farností kněžími, kněžském dorostu, řeholních komunitách v diecézi, ale také o nabídkách a službách diecéze pro různé věkové či zájmové skupiny.

Pouť vyvrcholila bohoslužbou, kterou spolu s emeritním arcibiskupem Karlem Otčenáškem a asi 25 kněžími diecéze celebroval biskup Dominik Duka pro více než tisícové shromáždění věřících, z nichž velkou část tvořili mladí lidé, pro které uspořádalo Diecézní centrum mládeže (v jehož režii ostatně celá pouť probíhala) několikadenní pěší nebo cyklistické putování do Malých Svatoňovic z osmi míst diecéze.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019