Cena Petra Bezruče pro opavského děkana

19. 09. 2001 Rubrika: Domácí
Mons. Josef Veselý získal za svůj dlouholetý duchovní a kulturní přínos Opavě Cenu Petra Bezruče.

Opava: Opavský děkan Mons. Josef Veselý získal v neděli 16.9. v rámci 44. ročníku Bezručovy Opavy cenu Petra Bezruče.

Josef Veselý je již čtrnáct let děkanem v Opavě, čestným papežským prelátem a navíc básníkem. Do moderní poezie vstoupil koncem padesátých let 20. století. Ve svých sbírkách se zamýšlí nad zázrakem bytí, cestou a údělem člověka na zemi. Klade si základní otázky ve spojení s lidskou existencí a překážkami, které si člověk staví do cesty svou nenasytností, leností, netrpělivostí, nedostatkem pokory, sebeovládání a lásky.
Tyto své vnitřní pocity a pohled na život ztvárnil v básnických sbírkách Civilizace lásky, Kroměříž 1996, Ve znamení Slunce, Kostelní vydří 1999 a v dalších příležitostných tiscích.

Josef Veselý se narodil v malé vesničce Zlámance nedaleko Kroměříže. Po II. světové válce maturoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. V září téhož roku začal studovat teologii na Bohoslovecké fakultě v Olomouci. Komunistický režim však jeho cestu ke kněžství překazil. Vedle těžké práce v PTP v Mimoni v Podještědí jej čekaly také roky vězení ve Valdicích. Za "rozvracení republiky" byl v roce 1961 odsouzen ke 13 letům odnětí svobody a svůj trest si odpykával až do roku 1965, kdy byl propuštěn na amnestii. Teologická studia se mu podařilo dokončit v Litoměřiích v letech 1968-1970. Na kněze byl vysvěcen roku 1969. Pastorační práce jej přivedla na Opavsko, kde působil v Ludgeřovicích, Budišově nad Budišovkou a Opavě.

Cenu Petra Bezruče předal v neděli 16.9. Mons. Josefu Veselému loňský laureát Karel Kostera, který ji získal za službu církvi a vedení chrámových sborů, jimž zasvětil téměř celý svůj život.