Cena Petra Bezruče pro opavského děkana

Mons. Josef Veselý získal za svůj dlouholetý duchovní a kulturní přínos Opavě Cenu Petra Bezruče.
Publikováno: 19. 9. 2001 20:00

Opava: Opavský děkan Mons. Josef Veselý získal v neděli 16.9. v rámci 44. ročníku Bezručovy Opavy cenu Petra Bezruče.

Josef Veselý je již čtrnáct let děkanem v Opavě, čestným papežským prelátem a navíc básníkem. Do moderní poezie vstoupil koncem padesátých let 20. století. Ve svých sbírkách se zamýšlí nad zázrakem bytí, cestou a údělem člověka na zemi. Klade si základní otázky ve spojení s lidskou existencí a překážkami, které si člověk staví do cesty svou nenasytností, leností, netrpělivostí, nedostatkem pokory, sebeovládání a lásky.
Tyto své vnitřní pocity a pohled na život ztvárnil v básnických sbírkách Civilizace lásky, Kroměříž 1996, Ve znamení Slunce, Kostelní vydří 1999 a v dalších příležitostných tiscích.

Josef Veselý se narodil v malé vesničce Zlámance nedaleko Kroměříže. Po II. světové válce maturoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. V září téhož roku začal studovat teologii na Bohoslovecké fakultě v Olomouci. Komunistický režim však jeho cestu ke kněžství překazil. Vedle těžké práce v PTP v Mimoni v Podještědí jej čekaly také roky vězení ve Valdicích. Za "rozvracení republiky" byl v roce 1961 odsouzen ke 13 letům odnětí svobody a svůj trest si odpykával až do roku 1965, kdy byl propuštěn na amnestii. Teologická studia se mu podařilo dokončit v Litoměřiích v letech 1968-1970. Na kněze byl vysvěcen roku 1969. Pastorační práce jej přivedla na Opavsko, kde působil v Ludgeřovicích, Budišově nad Budišovkou a Opavě.

Cenu Petra Bezruče předal v neděli 16.9. Mons. Josefu Veselému loňský laureát Karel Kostera, který ji získal za službu církvi a vedení chrámových sborů, jimž zasvětil téměř celý svůj život.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019