Pracovníci center pro mládež českých a moravských diecézí zasedají v Ostravě

Dva dny debatují o programu pastorace mládeže zástupci diecézních středisek mládeže na biskupství v Ostravě.
Publikováno: 3. 10. 2001 22:00

Ostrava: Dvoudenní setkání zástupců diecézních center pro mládež bylo dnes zahájeno na biskupství v Ostravě. Více než 20 laických pracovníků středisek mládeže z celé České republiky debatuje nad současným programem jednotlivých center a plánuje společné projekty.

"Sdělujeme si, co dělají centra jednotlivých diecézí, jak začínají fungovat animátorské kursy a další aktivity," uvedl ředitel sekce pro mládež České biskupské konference P. Jan Balík.
Jedním z hlavních společných témat však bude příprava světového setkání mládeže v Torontu v roce 2002 a 3. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. K propagaci obou setkání bude sloužit 100 tisíc zápalkových krabiček s logem "Vy jste světlo světa?". Zápalky budou šířeny mezi mládež při různých setkáních, ale dostanou se také do běžné obchodní sítě.
Více informací o setkání na www.volny.cz/zdar2002.

Důležitým bodem zasedání je také debata nad nedávno odstartovaným projektem diecézního volontariátu. Mladí lidé nad 18 let se mohou na rok aktivně zapojit do života církve v dobrovolné službě. "Dobrovolníci se budou věnovat animování volnočasových aktivit pro věřící i nevěřící děti a mladé lidi. Podle schopností a možností mohou např. vyučovat náboženství, navštěvovat a pomáhat nemocným a opuštěným lidem," uvádí informační leták, který je k dispozici ve všech diecézních centrech mládeže. Dříve než se mladí stanou dobrovolníky v pastoraci v některé z farností na území diecéze, prochází zájemci studijně-formačním kurzem. Na volontariát se připraví během devíti víkendových setkání a měsíčního letního soustředění.
O volontariátu najdete více informací na www.volny.cz/dobrovolnik.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019