Kongres La vie montante

Evropský kongres křesťanského hnutí seniorů skončil 7.10. na Velehradě.
Publikováno: 8. 10. 2001 22:00

Velehrad (podle Radia Proglas): Třídenní evropský kongres delegátů křesťanského hnutí seniorů La vie montante (česky Povznášející život či Křesťané 3. věku) byl zakončen v neděli 7.10. na Velehradě.

Společenství sdružuje seniory, kteří usilují o vlastní duchovní růst, podporuje věřící, aby se i ve svém vyšším věku aktivně podíleli na evangelizaci společnosti a společně čelili problémům dnešního života. Hnutí se rozšířilo především v románských zemích. U nás působí od první poloviny 90. let 20. století.

Viceprezident hnutí - belgický duchovní P. Maurice Noel, který celý život pracoval ve světě financí a svoji víru tehdy "odsunul do pozadí" - vzkazuje seniorům v České republice:
"Připojte se k našemu hnutí, můžete-li. Pokud nemůžete, rozhodně si zachovejte naději. I když jste třeba nemocní a upoutaní na lůžko. Ze své zkušenosti vím, že nikdy není pozdě na úsměv či vlídné slovo. Věřte, že váš život má velkou cenu. Vaše důstojnost trvá až do posledního okamžiku vašeho života."

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019