Kongres La vie montante

Evropský kongres křesťanského hnutí seniorů skončil 7.10. na Velehradě.
Publikováno: 8. 10. 2001 22:00

Velehrad (podle Radia Proglas): Třídenní evropský kongres delegátů křesťanského hnutí seniorů La vie montante (česky Povznášející život či Křesťané 3. věku) byl zakončen v neděli 7.10. na Velehradě.

Společenství sdružuje seniory, kteří usilují o vlastní duchovní růst, podporuje věřící, aby se i ve svém vyšším věku aktivně podíleli na evangelizaci společnosti a společně čelili problémům dnešního života. Hnutí se rozšířilo především v románských zemích. U nás působí od první poloviny 90. let 20. století.

Viceprezident hnutí - belgický duchovní P. Maurice Noel, který celý život pracoval ve světě financí a svoji víru tehdy "odsunul do pozadí" - vzkazuje seniorům v České republice:
"Připojte se k našemu hnutí, můžete-li. Pokud nemůžete, rozhodně si zachovejte naději. I když jste třeba nemocní a upoutaní na lůžko. Ze své zkušenosti vím, že nikdy není pozdě na úsměv či vlídné slovo. Věřte, že váš život má velkou cenu. Vaše důstojnost trvá až do posledního okamžiku vašeho života."

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019