Kongres La vie montante

Evropský kongres křesťanského hnutí seniorů skončil 7.10. na Velehradě.
Publikováno: 8. 10. 2001 22:00

Velehrad (podle Radia Proglas): Třídenní evropský kongres delegátů křesťanského hnutí seniorů La vie montante (česky Povznášející život či Křesťané 3. věku) byl zakončen v neděli 7.10. na Velehradě.

Společenství sdružuje seniory, kteří usilují o vlastní duchovní růst, podporuje věřící, aby se i ve svém vyšším věku aktivně podíleli na evangelizaci společnosti a společně čelili problémům dnešního života. Hnutí se rozšířilo především v románských zemích. U nás působí od první poloviny 90. let 20. století.

Viceprezident hnutí - belgický duchovní P. Maurice Noel, který celý život pracoval ve světě financí a svoji víru tehdy "odsunul do pozadí" - vzkazuje seniorům v České republice:
"Připojte se k našemu hnutí, můžete-li. Pokud nemůžete, rozhodně si zachovejte naději. I když jste třeba nemocní a upoutaní na lůžko. Ze své zkušenosti vím, že nikdy není pozdě na úsměv či vlídné slovo. Věřte, že váš život má velkou cenu. Vaše důstojnost trvá až do posledního okamžiku vašeho života."

Související články

Další aktuality

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020