Kongres La vie montante

Evropský kongres křesťanského hnutí seniorů skončil 7.10. na Velehradě.
Publikováno: 8. 10. 2001 22:00

Velehrad (podle Radia Proglas): Třídenní evropský kongres delegátů křesťanského hnutí seniorů La vie montante (česky Povznášející život či Křesťané 3. věku) byl zakončen v neděli 7.10. na Velehradě.

Společenství sdružuje seniory, kteří usilují o vlastní duchovní růst, podporuje věřící, aby se i ve svém vyšším věku aktivně podíleli na evangelizaci společnosti a společně čelili problémům dnešního života. Hnutí se rozšířilo především v románských zemích. U nás působí od první poloviny 90. let 20. století.

Viceprezident hnutí - belgický duchovní P. Maurice Noel, který celý život pracoval ve světě financí a svoji víru tehdy "odsunul do pozadí" - vzkazuje seniorům v České republice:
"Připojte se k našemu hnutí, můžete-li. Pokud nemůžete, rozhodně si zachovejte naději. I když jste třeba nemocní a upoutaní na lůžko. Ze své zkušenosti vím, že nikdy není pozdě na úsměv či vlídné slovo. Věřte, že váš život má velkou cenu. Vaše důstojnost trvá až do posledního okamžiku vašeho života."

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019