Novým blahoslaveným je rodák z Frýdlantu nad Ostravicí

Mezi zástupy blahoslavených se zařadí 4.11. rodák z Frýdlantu nad Ostravicí otec Metoděj Dominik Trčka.
Publikováno: 12. 10. 2001 23:00

Frýdlant nad Ostravicí: Ostravsko-opavská diecéze bude mít nového světce (po bl. Marii Antoníně, která se narodila v Ostravě-Vítkovicích). Za necelý měsíc bude v Římě blahořečen řeholní kněz Metoděj Dominik Trčka, rodák z Frýdlantu nad Ostravicí, který zemřel jako mučedník v komunistické věznici v Leopoldově v roce 1959.

Dominik Trčka se narodil 6.7.1886 jako 7. dítě v rodině Františky Štěrbové a Tomáše Trčky. Nejprve navštěvoval místní školu ve Frýdlantu, později v Místku. Šestou třídu gymnázia končil v letech 1902/03 na soukromém gymnáziu redemptoristů v Července. "To byl první krok k řeholnímu a kněžskému životu v kongregaci redemptoristů, kde v srpnu roku 1904 složil řeholní sliby a v červenci roku 1910 se stal knězem," uvádí životopis tohoto kněze a řeholníka, později mučedníka a nakonec světce.
První roky jeho kněžského života byly poznamenány 1. světovou válkou. Prožil ji v Čechách, kde působil jako misionář v Praze, na Svaté Hoře, v Plzni a Brně. Tehdy dozrával jako člověk, křesťan a řeholní kněz. V jeho srdci sílila myšlenka zasvětit svůj život cyrilometodějským ideálům a sjednocení Slovanů v katolické církvi. V roce 1919 začal se svým kolegou Nikolajem Stanislavem Nekulem působit mezi řeckokatolíky na východním Slovensku. V průběhu dalších let zde redemptoristé vybudovali kláštery ve Stropkově, Michalovcích a Sabinově. V klášteře v Michalovcích působil ve dvou obdobích jako představený.
Zlom v jeho životě přinesl stejně jako jiným k1ášterům a řeholníkům v tehdejším Československu komunistický převrat v roce 1948 a posléze uzavření klášterů. "Komunistická diktatura v roce 1949 nejdříve násilně zrušila michalovskou viceprovincii redemptoristů a během barbarské noci ze 13. na 14.4.1950 obsadila kláštery a řeholníky internovala v koncentračních táborech," uvádí dále životopis. Metoděj Trčka, který tehdy působil v Sabinově, byl internován do Podolínce, odkud ho několikrát vzali do vyšetřovací vazby - do pověstného "leopoldovského mlýna". Podle svědectví spoluvězňů snášel všechno během vyšetřování a soudního procesu statečně a vyrovnaně a každou vinu a zodpovědnost bral na sebe, aby tak zabránil pronásledování spolubratrů. Státní prokurátor ho při soudním pojednání 21.4.1952 obvinil ze spolupráce s biskupem Pavlem Petrem Gojdičem - měl rozšiřovat jeho ilegální protistátní pastýřské listy a tajně podávat informace do Říma prostřednictvím svých představených v Praze. To navrhoval kvalifikovat jako zločin velezrady a vyzvědačství. Na základě "usvědčujícího materiálu", tedy obyčejného listu spolubratra a vykonstruované historky o pokusu o útěk do zahraničí s falešným pasem, který našli v klášteře, byl Metoděj Dominik Trčka odsouzen na 12 let do vězení. Byl internován ve věznicích v Ilavě, na Mírově a nakonec v dubnu 1958 v Leopoldově. Dlouhá léta věznění ho však nezlomila. Z jeho korespondence příbuzným je zřejmá touha po svobodě a víra, že se jednou vyplní, ale zároveň je viditelná i odevzdanost Bohu, díky které, jak sám tvrdil, je ještě stále naživu. Jeho zdravotní stav se v Leopoldově zlepšil a tak byla naděje, že zbývajících 5 let trestu přežije.
Tragickými se však pro něj staly Vánoce 1958. V tomto posvátném čase lásky a pokoje si zpíval koledu a uslyšel ho dozorce. Podal hlášení nadřízeným a M.D. Trčka musel do korekce, protože zpívat bylo ve vězení zakázáno. Tam dostal zápal plic a vysoké horečky. Lékař konstatoval, že je nutný převoz do nemocnice. Otce Metoděje přemístili až následující den, ne však do nemocnice, ale pouze do samotky s dřevěnou podlahou. Vězeň mohl dostat dvě deky. To už pro něj ovšem nemělo velký význam. Zemřel 23.3.1959 a následujícího dne byl pohřben na vězeňském hřbitově. Rodina se v dubnu 1959 pokoušela převézt jeho tělesné ostatky do rodného Frýdlantu, ale kvůli překážkám ze strany komunistických úřadů to nebylo umožněno. Až po obnovení činnosti Řeckokatolické církve v roce 1968 mohli redemptoristé požádat o převezení tělesných pozůstatků M.D. Trčky z leopoldovského vězeňského hřbitova do Michalovců.

Lékař, který o

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 43. týden 2019

V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
18.10.2019

Apoštolský vikář Aleppa: Turci napadli region s mučednickou minulostí

Mučednickou minulost regionu na turecko-syrské hranici připomíná také apoštolský vikář Aleppa Georges Abou Kazen. Jak říká v rozhovoru pro Vatican News, Kurdové nejsou jedinou obětí tureckého útoku.
18.10.2019

John Henry Newman: Světec pro dnešní dobu

Papež František v neděli 13. října v Římě svatořečil Johna Henryho Newmana (1801–1890). Nový světec prožil téměř celé 19. století, první polovinu svého života jako anglikán a druhou polovinu jako katolík. Byl knězem, oblíbeným kazatelem, spisovatelem a význačným teologem obou církví. Ačkoli žil už před delší dobou, stále má dnešním lidem co říct, jak to dosvědčuje také následujících devět oblastí, které nastínil Jack Valero, koordinátor Výboru pro Newmanovu kanonizaci zodpovědný za tisk a média.
18.10.2019

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019