Středisko pro mládež na sídlišti Ostrava - Dubina funguje pět let

Malou slavností si dnes připomněli ve Středisku dětí a mládeže Michala Magoneho v Ostravě 5 let existence.
Publikováno: 25. 10. 2001 21:00

Ostrava: Páté výročí Střediska dětí a mládeže Michala Magoneho na sídlišti v Ostravě-Dubině si dnes (25.10.) připomněla Charita Ostrava, která provozuje dům s klubovnami a krizovým bydlením na ulici Václava Košaře. Oslavy výročí byly zahájeny v areálu střediska bohoslužbou, kterou celebroval generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. František Kufa. Po mši následovala prohlídka střediska, představení jednotlivých aktivit a vystoupení dětí.
"Je krásné sledovat, jak se lidé z Charity věnují dětem a mládeži na sídlišti a snaží se smysluplně naplnit jejich volný čas," řekl Mons. Kufa a dodal, že se mu ve středisku nejvíce líbila keramická dílna a nabídka videohry Playstation.

Charita Ostrava nabízí ve středisku Michala Magoneho řadu kroužků, hernu stolního tenisu a fotbalu nebo kulečník. Pro starší mládež je k dispozici také nealkoholický bar a šipky. Pro ty, kdo se dostanou do vážných problémů s rodiči, je k dispozici azylové záchytné bydlení. "Je to pro děti a mládež, kteří se dostanou do těžkých krizí. Mohou zde bydlet až pět dní. Letos tuto službu využilo šest dětí," uvedl ředitel Charity Ostrava Martin Pražák, který dodal, že charitní středisko ve své činnosti spolupracuje s Magistrátem města Ostravy, krizovým centrem, odborem prevence kriminality, s úřady odboru školství a vzdělávání při městském obvodu Ostrava-Jih, salesiány Dona Boska a dalšími občanskými sdruženími.

Denně středisko volného času navštíví až 70 dětí, kterým se věnuje 5 zaměstnanců Charity a další dobrovolní vychovatelé.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019