Papež přijal zástupce komunity Sant´ Egidio

13. 02. 2002
Papež Jan Pavel II. přijal (8.2.) při své pravidelné audienci 300 katolických, pravoslavných a protestantských zástupců komunity Sant? Egidio.

Vatikán/ZENIT: Církevní hnutí Sant? Egidio vzniklo v Římě v roce 1968. Jeho zakladatelem byl tehdy ještě ani ne dvacetiletý Andrea Riccardi, v současné době jeden z nejznámějších italských historiků.
Hnutí Sant? Egidio bylo navrženo na Nobelovu cenu míru za rok 2002. V současné době má přes 40 tisíc členů, kteří pracují ve více než 60 zemích světa.

Biskup Vincenzo Paglia z Terni, kněz, který stál u zrodu této komunity, vysvětlil, že členové komunity se scházejí - stejně jako v prvotní církvi - každý večer ke společné modlitbě a své životy zasvěcují pomoci potřebným.
Ve svém proslovu k papeži biskup Paglia uvedl, že přítomné biskupy, kněze a pastory ostatních křesťanských církví spojuje přátelství ke komunitě Sant? Egidio. Kontakt s komunitou udržují i přímo v Římě, ať již během odpoledních modliteb v bazilice Panny Marie v Zátibeří, při službě bližním nebo v rozličných místech světa, kde je komunita přítomna. "Všichni zažíváme, jak krásné a účinné - ve smyslu osobním i pastorálním - je pouto přátelství a bratrství, které má svůj základ v evangeliu," řekl biskup.

Jan Pavel II. odpověděl: "Lze konstatovat, že přátelství charakterizuje všechny aspekty života komunity Sant? Egidio. Přátelství, které je prožíváno s evangelijní citlivostí, je účinnou cestou jak být křesťanem ve světě. Umožňuje překonávat hranice a vzdálenosti, dokonce i tehdy, když se zdají nepřekonatelné. Je to umění dialogu, schopnosti naslouchat a radostného nadšení pro evangelizační úsilí."
"Takové přátelství se stává silou, která slouží k usmíření; nesmírně potřebnou silou v dnešním světě, který je tak tragicky poznamenán konflikty a násilnými konfrontacemi." Papež současně připomněl pomoc hnutí Sant? Egidio při mírovém hnutí v Mozambiku a Guatemale.

Nakonec Svatý otec povzbudil všechny členy i sympatizanty hnutí Sant? Egidio k odhodlání "jít do hloubky". "Století, které očekává, že evangelium bude sdělováno věrohodně, vyžaduje učedníky, kteří budou opravdovými svědky evangelia do všech důsledků," uzavřel papež.