Pod názvem Katolická misie probíhá evangelizace ve farnosti Most

Studenti litoměřického Teologického konviktu vyjeli do města Most, aby se zde učili hlásat evangelium.
Publikováno: 23. 5. 2002 16:00

Litoměřice: Studenti litoměřického Teologického konviktu, kteří se připravují na vstup do kněžského semináře, vyjeli do města Most, aby se zde učili hlásat evangelium v sídlištích a na ulicích, ve školách, v domě dětí i v domově důchodců.
Je to odpověď na Kristovu výzvu, se kterou vyslal apoštoly hlásat radostnou zvěst. Tento základní úkol církve opakovaně připomíná papež Jan Pavel II., když hovoří o "nové evangelizaci".

V úterý 21.5. proběhla v mosteckém kostele sv. Václava bohoslužba slova s rozesláním. Poté se studenti vydali do sídlišť, aby obyvatelům nabídli návštěvu spojenou se sdílením své zkušenosti víry v Ježíše Krista.

Mladí misionáři se tak učí překonávat nejen ostych, ale i bariéry, které často brání komunikaci mezi společností a církví.
První večer si studenti nadšeně sdělovali své zážitky ze setkávání s neznámými lidmi. Mimo jiné měli studenti možnost poznat i osobní zranění mnohých lidí, která jsou zvláště u starší generace často způsobena negativními zkušenostmi s reprezentanty církve.
"Misionáři" se občas setkali i s razantním odmítnutím. Ani to je však neodradilo.
Ostatně zažili i velmi pěkná a povzbuzující setkání, jako například se skupinkou mladých lidí, kteří svými inteligentními otázkami prozrazovali nezaujatost a chuť hovořit o vážných otázkách života.

Město Most je jedním z měst s nejnižší religiozitou v ČR, a snad i v Evropě. Kromě toho má okres Most největší procento nezaměstnanosti v ČR.

Evangelizace probíhá s požehnáním litoměřického biskupa Josefa Koukla a pod záštitou mostecké římskokatolické farnosti, která poskytla dobré zázemí.
Studenti a představení Teologického konviktu jsou ubytováni částečně v rodinách mosteckých farníků, z části pak na římskokatolické faře a na farách Církve československé husitské a Církve českobratrské evangelické.

Evangelizační pobyt vyvrcholí v neděli 26.5. v 15.30 hodin v kostele sv. Václava modlitebním setkáním. Zúčastní se ho i biskup Koukl, který bude následně celebrovat mši v 18.00 hodin.

Související články

Další aktuality

TOP - Týden otevřených kostelů v Hradci Králové

Týden otevřených kostelů (TOK), pokud to vládní nařízení dovolí, se letos uskuteční v Hradci Králové ve dnech 23. - 30. 5. 2021. Projekt má za cíl představit křesťanství a ukázat co nejširší rozsah jeho aktivit a tím pomoci odbourat zažité předsudky, rozšířit povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí toho, že jsou centrem společenského a kulturního života města i dnes.
16.04.2021

Blahořečení P. Dominika Zavřela můžete sledovat živě na TV Noe

V sobotu 17. dubna 2021 od 10.30 se ve Vatikánu bude konat mše svatá s blahořečením Simona Cadrona a druhů mezi které patřil i P. Dominik Zavřel pocházející z Chodova u Prahy. Bohoslužbu bude živě přenášet TV Noe.
16.04.2021

Papež František: Svatost není pro “specialisty na božské záležitosti"

Modlitba, skutky lásky a povolání ke svatosti – o těchto základních kamenech řeholního života mluvil papež František ve videoposelství k účastníkům kongresu uspořádaného k padesátému výročí prohlášení svaté Terezie od Ježíše za učitelku církve.
16.04.2021

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
16.04.2021

Vychází nová kniha arcibiskupa Jana Graubnera

V Karmelitánském nakladatelství vychází kniha Zbožnost je užitečná ke všemu, jejíž autorem je olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. V publikaci autor vzpomíná i na svůj boj s nemocí covid-19 v prosinci loňského roku.
15.04.2021