Pod názvem Katolická misie probíhá evangelizace ve farnosti Most

Studenti litoměřického Teologického konviktu vyjeli do města Most, aby se zde učili hlásat evangelium.
Publikováno: 23. 5. 2002 16:00

Litoměřice: Studenti litoměřického Teologického konviktu, kteří se připravují na vstup do kněžského semináře, vyjeli do města Most, aby se zde učili hlásat evangelium v sídlištích a na ulicích, ve školách, v domě dětí i v domově důchodců.
Je to odpověď na Kristovu výzvu, se kterou vyslal apoštoly hlásat radostnou zvěst. Tento základní úkol církve opakovaně připomíná papež Jan Pavel II., když hovoří o "nové evangelizaci".

V úterý 21.5. proběhla v mosteckém kostele sv. Václava bohoslužba slova s rozesláním. Poté se studenti vydali do sídlišť, aby obyvatelům nabídli návštěvu spojenou se sdílením své zkušenosti víry v Ježíše Krista.

Mladí misionáři se tak učí překonávat nejen ostych, ale i bariéry, které často brání komunikaci mezi společností a církví.
První večer si studenti nadšeně sdělovali své zážitky ze setkávání s neznámými lidmi. Mimo jiné měli studenti možnost poznat i osobní zranění mnohých lidí, která jsou zvláště u starší generace často způsobena negativními zkušenostmi s reprezentanty církve.
"Misionáři" se občas setkali i s razantním odmítnutím. Ani to je však neodradilo.
Ostatně zažili i velmi pěkná a povzbuzující setkání, jako například se skupinkou mladých lidí, kteří svými inteligentními otázkami prozrazovali nezaujatost a chuť hovořit o vážných otázkách života.

Město Most je jedním z měst s nejnižší religiozitou v ČR, a snad i v Evropě. Kromě toho má okres Most největší procento nezaměstnanosti v ČR.

Evangelizace probíhá s požehnáním litoměřického biskupa Josefa Koukla a pod záštitou mostecké římskokatolické farnosti, která poskytla dobré zázemí.
Studenti a představení Teologického konviktu jsou ubytováni částečně v rodinách mosteckých farníků, z části pak na římskokatolické faře a na farách Církve československé husitské a Církve českobratrské evangelické.

Evangelizační pobyt vyvrcholí v neděli 26.5. v 15.30 hodin v kostele sv. Václava modlitebním setkáním. Zúčastní se ho i biskup Koukl, který bude následně celebrovat mši v 18.00 hodin.

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021