Vzpomínková slavnost na památku Mons. Jana Podveského

05. 06. 2002 Rubrika: Domácí
Vzpomínkovou slavnost věnovanou Mons. Janu Podveskému, jednomu z vězňů komunistického režimu, pořádá 9.6. Římskokatolický farní úřad v Letonicích a Konfederace politických vězňů České republiky.

Letonice u Vyškova: Arcibiskup Karel Otčenášek bude v neděli 9.6. v 15.00 hodin hlavním celebrantem mše v Letonicích u Vyškova, po níž bude na faře slavnostně odhalena pamětní deska věnovaná knězi brněnské deicéze, Mons. Janu Podveskému (1909-1994). Slavnost se koná v rámci "Týdne obětí komunismu" pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla.

Jan Podveský se narodil 10.10.1909 v Bučovicích. Kněžské svěcení přijal v roce 1934 v Brně. V kněžské službě působil v Jaroměřicích nad Rokytnou, Brně-Obřanech, Kuřimské Nové Vsi a v letech 1967-74 v Letonicích a zároveň zastupoval v Dražovicích.
Již 1.3.1948 byl poúnorovým komunistickým režimem zbaven práva vyučovat náboženství na školách. V roce 1951 byl zatčen v tzv. Babickém případu a v roce 1952 byl ve státní proticírkevní razii jako jaroměřický farář odsouzen "za velezradu na 16 let, k pokutě 10 tisíc Kčs, ke ztrátě čestných práv občanských a k propadnutí celého jmění". Byl vězněn v Jihlavě, na Mírově, v Leopoldově a ve Valdicích. V roce 1963 byl ze zdravotních důvodů z vězení podmíněně propuštěn, pak pracoval v UP v Bučovicích. V roce 1974 byl bez udání důvodu vypovězen z Letonic a celého vyškovského okresu a byl násilně pensionován. V roce 1975 získal souhlas nastěhovat se do opuštěného domu filiální duchovní správy v Kuřimské Nové Vsi, kde nadále žil a působil.
V roce 1992 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován "kaplanem Jeho Svatosti" s titulem monsignore, v roce 1994 byl biskupem Karlem Otčenáškem jmenován čestným kanovníkem kolegiátní kapituly v Litomyšli. Zemřel 15.5.1994 v Kuřimské Nové Vsi, kde byl 21.5. také pohřben.