Arcidiecézní pouť dětí

Pouť dětí na Svatou Horu u Příbrami pořádá Arcidiecézní katechetické středisko v sobotu 12.10. Pestrý program je pro malé poutníky i jejich doprovod připraven již od 9.00 hodin.
Publikováno: 11. 10. 2002 19:00

Svatá Hora u Příbrami: Arcidiecézní pouť dětí, kterou organizuje Arcidiecézní katechetické středisko (AKS) pražské arcidiecéze, se uskuteční v sobotu 12.10. na známém poutním místě Svatá Hora u Příbrami.

Program pro přijíždějící malé poutníky a jejich doprovod je připraven již od 9.00 hodin ráno.
Oficiální část programu začne v 11.00 hodin a bude věnována tématice putování, jeho smyslu a významu poutí.
Slavnostní mše, kterou bude celebrovat pražský světící biskup Karel Herbst, začíná ve 14.00 hodin. Tím bude zakončena oficiální část pouti. Pro ty, kdo se na Svaté Hoře budou moci zdržet déle, bude připraven další zábavný program.

Související články

Další aktuality

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020

U příležitosti Dne české státnosti ocenil Senát biskupa Václava Malého

U příležitosti Dne české státnosti předal dnes předseda horní komory Parlamentu ČR Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Mezi oceněnými byl i pražský pomocný biskup Václav Malý.
25.09.2020