Litevský kardinál vítá vstup své země do EU

13. 05. 2003 Rubrika: Zahraniční
Primas Litvy kardinál Audrys Jouzas Backis chápe vstup země do EU jako návrat do "staré Evropy".

Vilnius (LT)/ZENIT: Arcibiskup hlavního města Litvy Vilniusu kardinál Audrys Jouzas Backis přivítal výsledek víkendového referenda, ve kterém Litevci rozhodli drtivou většinou 90 % hlasů o přistoupení své země do EU. Referenda se zúčastnilo 60 % obyvatelstva, což je nadpoloviční většina, kterou litevský zákon vyžaduje pro platnost všeobecného hlasování.

Kardinál Backis prohlásil, že je šťasten z toho, že se Litva navrací k tradici křesťanské Evropy, ke které v minulosti vždy náležela. Kardinál současně připomněl, že referendum se konalo v době, kdy si Litevci připomínali 750leté výročí korunovace zakladatele litevského velkovévodství Mindaugase.

V současné době v Litvě žije více jak 3,5 milionů obyvatel, z čehož je cca 77 % katolíků. V březnu 1990 vyhlásila Litva jako první ze států bývalého Sovětského svazu svou samostatnost, která však byla oficiálně Moskvou uznána až v září 1991.