Zvěřinovy dny v Českých Budějovicích

XI. Dny Josefa Zvěřiny se letos uskuteční v prostorách Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích ve dnech 23.- 25.5. Účastníci se budou zamýšlet nad dopady 2. vatikánského koncilu v dnešní církvi.
Publikováno: 22. 5. 2003 16:00

České Budějovice: "Druhý vatikánský koncil-nedokončený úkol?" Tak zní téma letošních Dnů Josefa Zvěřiny, které se v roce, kdy si připomínáme 90. výročí narození tohoto významného teologa, konají v Českých Budějovicích.

Reflexe výsledků koncilu, který otevřel katolickou církev soudobému světu a vyzval věřící, aby přijali za své bolesti a radosti lidí své doby, to bude úkol pro všechny účastníky XI. Dnů Josefa Zvěřiny.

Své příspěvky mimo jiné přednesou:
Vídeňský světící biskup Dr. Helmut Krätzl.
Prezident České křesťanské akademie prof. Tomáš Halík.
Pracovník Katedry filozofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity doc. PhDr. Josef Ondok.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019