Rodina a plození dětí

06. 06. 2006
Papežská rada pro rodinu dnes zveřejnila dokument s názvem "Rodina a plození dětí".

Vatikán/VIS: Předseda Papežské rady pro rodinu kardinál Alfonso Lopez Trujillo představil nový dokument s názvem "Rodina a plození dětí".

Ve vysvětlujícím textu, který byl zpracován poradcem této Papežské rady - P. Abelardem Lobatem se uvádí, že dokument si zaslouží pozornost jak z hlediska věroučného, tak pro možnosti jeho využití v pastorační praxi. Jak již název napovídá, autoři se zaměřili především na vztah rodiny a procesu lidského plození.

Téma je rozděleno do čtyř kapitol:
* Rozmnožování
* Proč je rodina jediným vhodným místem pro vznik nového lidského života
* Integrita plození v rodině
* Sociální, právní, politické, ekonomické a kulturní aspekty ve službě rodině

Pátá kapitola zpracovává ústřední téma dokumentu ze dvou základních hledisek: teologického (rodina jako obraz Trojice) a pastoračního (rodina jako základ církve a místo evangelizace).

Jak naznačují i odkazy v textu dokumentu, autoři se opírali především o dokumenty 2. vatikánského koncilu a Kompendium sociální nauky církve.