V sobotu 19.8.2006 skončilo v Litomyšli Celostátní setkání animátorů

21. 08. 2006 Rubrika: Domácí
Celostátní setkání animátorů (CSA), organizované Sekcí pro mládež ČBK a Asociací křesťanských sdružení mládeže (AKSM), trvalo od 13.8.2006 do 19.8.2006. Postupně na něj zavítalo 8 biskupů a desítky kněží, kteří povzbuzovali přes 500 účastníků. Mons. Jiří Paďour, delegát ČBK pro mládež, byl přítomný po celou dobu setkání.

Litomyšl: Setkání animátorům nabídlo mše svaté, celebrované českými a moravskými biskupy, přednášky a diskuse s odborníky i se svými vrstevníky, různé druhy modlitby, koncerty a divadelní představení. Účastníci  si mimo jiné mohli vyslechnout také životní svědectví nevidomé dívky, kněze – politického vězně či ženy na vozíčku, která hovořila o přímluvné modlitbě.  Ve středu 16.8. zahrála v zámeckém amfiteátru skupina Marcipán a v pátek 18.8., v rámci kulturních pátků spoluorganizovaných městem, si mohli účastníci setkání i obyvatelé Litomyšle poslechnout mezinárodní křesťanskou skupinu Heaven´s Shore.

Setkání skončilo v sobotu závěrečnou mší svatou, při které byli vysláni dobrovolníci, tzv. volontéři. Tito mladí lidé zdarma věnují rok svého života službě druhým. Budou žít v malých skupinkách na farách a spolupracovat s místním knězem. Jejich činnost se zaměří především na volnočasové aktivity věřících i nevěřících dětí a mladých lidí. Zároveň Mons. Jiří Paďour poděkoval volontérům, kteří ve farnostech sloužili v uplynulém školním roce.

V anketě organizované tiskovou skupinkou CSA vyšlo najevo, že pro vybrané účastníky bylo setkání lepší a zajímavější než čekali a program splnil jejich očekávání. Představitelé města a městská policie zase vyjádřili uspokojení nad tím, že mladí lidé ukázali obyvatelům Litomyšle, že "mládež může být i slušná".

Celostátní setkání animátorů mělo kromě jiného za cíl vytvořit základy pro Celostátní setkání mládeže, které se bude konat od 13.8. do 19.8. 2007 v Táboře-Klokotech a na kterém se očekává účast asi 5.000 mladých lidí. Právě animátoři se budou na táborském setkání velkou měrou podílet.