Papežský almužník pomáhá novorozencům i vězňům

31. 07. 2007
Novým almužníkem Jeho svatosti jmenoval papež Benedikt XVI. španělského arcibiskupa Félixe del Blanca Prieta, dosavadního apoštolského nuncia na Maltě a v Libyi. Arcibiskup Oscar Rizzato, který úřad almužníka zastával od r. 1990, odstoupil z důvodu dosažení věkového limitu. ENGLISH

Vatikán: Papež Benedikt XVI. jmenoval v sobotu 28.7.2007 nového almužníka Jeho svatosti, neboť 78 letý arcibiskup Oscar Rizzato po 17 letech strávených v této funkci odstoupil. Novým almužníkem se stal arcibiskup Félix del Blanco Prieto (70), dosud apoštolský nuncius na Maltě a v Libyi.

Úřad almužníka Jeho svatosti existuje již od 13. stol. a jeho úkolem je vyřizovat individuální žádosti, ve kterých lidé prosí papeže o příspěvek např. na léčebné výlohy, pomoc s bydlením apod. Kromě toho pomáhá s podáváním grantů různým římských institucím, např. pediatrické klinice, organizaci zajišťující potřeby pro novorozence, ubytovnu pro zahraniční studenty, útulek pro propuštěné vězně a ubytování pro imigranty.

Prostředky pro dobročinnost získává úřad almužníka jednak z peněžních darů zaslaných papeži, jednak z vydávání pergamenů – upomínek na audienci u papeže.