Stát i církev chtějí brzy dosáhnout společného řešení

Při společném jednání, které proběhlo dnes (24.10.2007) na Ministerstvu kultury ČR v Praze, se zástupci církevní i státní komise shodli na vůli pokračovat v hledání společného řešení majetkového narovnání s církvemi.
Publikováno: 24. 10. 2007 21:00

Praha: Na setkání obou komisí byli dnes přítomni předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner a předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý jako zástupci církví, státní komisi reprezentovali ministr kultury Václav Jehlička a náměstek Jaromír Talíř. Ministr Jehlička předal předsedovi ČBK, arcibiskupu Graubnerovi, věcný návrh zákona o majetkovém narovnání s církvemi, který byl dopracován minulý týden a odeslán k připomínkovému řízení.

Arcibiskup Graubner předal ministrovi kultury materiál zpracovaný církevní komisí. Nyní bude následovat studium návrhů a zkoumání odlišností, aby se obě komise mohly sejít koncem listopadu a dohodnout se na definitivní podobě návrhu majetkového vyrovnání. Jak arcibiskup Graubner, tak ministr Jehlička vyjádřili vůli nalézt kompromis. "S principem návrhu souhlasíme," řekl po setkání arcibiskup Graubner a dodal, že rozdíly mezi oběma návrhy nejsou zásadní.

Připomínkového řízení, které probíhá do konce října, se účastní některá ministerstva, orgány státní správy a další místa. Pokud budou připomínky zapracovány v průběhu listopadu, mohl by být návrh vyrovnání předložen v prosinci vládě. Podle návrhu ministerstva bude řeholním řádům a kongregacím umožněna naturální restituce majetku, církve a náboženské společnosti obdrží za zabavený majetek 83 miliard korun a tato částka bude postupně splácena po dobu 60 až 70 let.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 10. do 16. srpna 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, České televizi a Radiu Proglas.
10.08.2020

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020