Stát i církev chtějí brzy dosáhnout společného řešení

Při společném jednání, které proběhlo dnes (24.10.2007) na Ministerstvu kultury ČR v Praze, se zástupci církevní i státní komise shodli na vůli pokračovat v hledání společného řešení majetkového narovnání s církvemi.
Publikováno: 24. 10. 2007 21:00

Praha: Na setkání obou komisí byli dnes přítomni předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner a předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý jako zástupci církví, státní komisi reprezentovali ministr kultury Václav Jehlička a náměstek Jaromír Talíř. Ministr Jehlička předal předsedovi ČBK, arcibiskupu Graubnerovi, věcný návrh zákona o majetkovém narovnání s církvemi, který byl dopracován minulý týden a odeslán k připomínkovému řízení.

Arcibiskup Graubner předal ministrovi kultury materiál zpracovaný církevní komisí. Nyní bude následovat studium návrhů a zkoumání odlišností, aby se obě komise mohly sejít koncem listopadu a dohodnout se na definitivní podobě návrhu majetkového vyrovnání. Jak arcibiskup Graubner, tak ministr Jehlička vyjádřili vůli nalézt kompromis. "S principem návrhu souhlasíme," řekl po setkání arcibiskup Graubner a dodal, že rozdíly mezi oběma návrhy nejsou zásadní.

Připomínkového řízení, které probíhá do konce října, se účastní některá ministerstva, orgány státní správy a další místa. Pokud budou připomínky zapracovány v průběhu listopadu, mohl by být návrh vyrovnání předložen v prosinci vládě. Podle návrhu ministerstva bude řeholním řádům a kongregacím umožněna naturální restituce majetku, církve a náboženské společnosti obdrží za zabavený majetek 83 miliard korun a tato částka bude postupně splácena po dobu 60 až 70 let.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019