Postupné kroky ve snaze řešit postavení církve

Na svém zasedání v tomto týdnu by měla vláda projednat "Věcný záměr zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi". Otázku financování církví přehledně zpracoval například Petr Bradáč ve své studii "Financování církví v českých zemích ve 20. století", která je publikována v časopise Revue církevního práva 37, 2/07, str. 79-131. Česká biskupská konference v roce 2001 vydala "Přehled jednání mezi státem a církvemi v letech 1990-2000". V následujícím textu uvádíme alespoň některé základní skutečnosti.
Publikováno: 21. 1. 2008 14:25

Po roce 1989, za předpokladu kontinuity právního systému, bylo zrušeno udělování státního souhlasu k výkonu státní moci (§ 7 v zák. č. 218/49). V letech 1990-91 bylo zákonem vráceno 169 mužských a ženských klášterů a budova bohosloveckého semináře v Olomouci.

Na podzim roku 1992 se na přípravě textu nové ústavy podíleli i představitelé církví. V "Podnětu k přípravě textu ústavy ČR ve věci postavení církví a náboženských společností" uvedli, že církve a náboženské společnosti jsou veřejně prospěšné instituce. To byl podle výše uvedené publikace ČBK první společný akt církví ve věci úpravy vztahů církví a státu. Následovalo období korespondence mezi předsedou ČBK M. Vlkem a předsedou vlády V. Klausem o navrhovaných etapách řešení. V roce 1993 dochází k rozdělení federace a jednání v této oblasti stagnují. Obnovují se koncem roku 1994 z iniciativy tehdy již kardinála Miloslava Vlka, ale řešení situace se stále oddaluje. V roce 1995 sice vzniká návrh pracovní komise ČBK pro koncepci ekonomického zabezpečení církve, ale žádná jednání nevedou k očekávanému vyřešení situace.

V roce 1998 nastupuje menšinová vláda ČSSD, která chtěla církevní restituce s výjimkou arizovaného židovského majetku zastavit. V roce 1999 přesto vzniká komise pro řešení vztahu státu a církví. Tehdejší ministr Pavel Dostál navrhuje dvě možnosti: financování církví podle výčtového zákona o navrácení majetku nebo vytvoření fondu z nárokovaného majetku, z něhož by byly církve placeny. V listopadu 2000 vyjádřili zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí vstřícný postoj k postupné finanční nezávislosti na státním rozpočtu. S tím nesouhlasily čtyři církve, které chtěly zachovat stávající situaci. V roce 2000 zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem řeší situaci židovských obcí, nadací a spolků, které utrpěly škody v období druhé světové války. Další krok nastal v roce 2004, kdy se církevní komise tehdejší koalice shodla na tom, že stát by si ponechal sporný majetek v hodnotě asi 100 miliard a církvím za něj vyplatil náhradu.

V únoru 2007 koaliční vláda Mirka Topolánka vyjádřila zájem o obnovení jednání V květnu vznikla komise, která měla připravit návrh řešení vztahu státu a církve. Na přípravě návrhu zákona se vedle vládní komise podílela také církevní komise, složená z představitelů církví. Jak je uvedeno ve věcném návrhu, "účelem tohoto zákona je vydání části původního majetku církví a náboženských společností a poskytnutí finanční náhrady za nevydaný majetek, který církve a náboženské společnosti pozbyly v době od 25.2.1948 do 1.1.1990".

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022