Z historického kalendáře na srpen 2009

30. 07. 2009
Biskupské svěcení olomouckého arcibiskupa Františka Vaňáka, úmrtí papeže Pia X. a arciopata Anastáze Opaska, založení i obnovení jezuitského řádu, zavedení svátku Božího Těla, přenesení ostatků sv. Vojtěcha z Hnězdna do Prahy a Celostátní setkání mládeže na Svaté Hoře u Příbrami jsou jen některé z událostí, jež připomíná historický kalendář na měsíc srpen 2009.

Pro potřeby TS ČBK zpracoval Arnošt Kelnar