Zajímavosti z programu CSA v Kroměříži

Od neděle 15. 8. 2010 pobývá na 400 mladých lidí v Kroměříži na týdenním Celostátním setkání animátorů (CSA). Každý den nabízí řadu zajímavých příležitostí ke vzdělání, osobnímu rozvoji, ale také ke službě.
Publikováno: 19. 8. 2010 21:30

Kroměříž: Cílem Celostátního setkání animátorů (CSA) je formace, vzdělání a školení mladých lidí, kteří pracují jako dobrovolníci ve farnostech, školách a zařízeních pro volnočasové aktivity s dětmi a mládeží. "Týdenní program je zaměřen na rozvoj osobnosti animátorů, posílení jejich komunikativních, sociálních a pracovních kompetencí. Nabízí vzdělávací aktivity od hledání odpovědí na otázky duchovního života až po metodiky práce s dětmi a mládeží,“ řekl o smyslu CSA ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference P. Vít Zatloukal.

V duchu motta letošního setkání animátorů, které zní "Zaostřeno na duchovní život" se nese celý program. Jednotlivé dny jsou zahajovány modlitbou, která probíhá střídavě buď společně v plénu nebo v malých skupinách, do kterých jsou animátoři po celou dobu setkání rozděleni. Lídři těchto skupinek (Leaders Animators) se na svou službu připravovali již před CSA na dvou formačních víkendech (duchovním a zážitkovém) a pak tři dny před zahájením CSA přímo v Kroměříži, kdy s psycholožkou procvičovali své komunikační dovednosti, prožili duchovní obnovu a drželi za animátory celodenní půst.

Dopolední program vyplňují přednášky o duchovním životě. V pondělí a v úterý hovořil Mons. Tomáš Holub, bývalý hlavní kaplan Armády České republiky a nyní generální vikář královéhradecké diecéze, o nástrahách duchovního života a své vyprávění pojal ve vojenském stylu. "Naprosto základní otázka zní: pod jakým praporem chci bojovat? A jaké jsou dle něj zásady dobrého boje? Udržovat spojení s hlavním stanem a udržovat spojení (s Bohem), dávat pozor na falešné zprávy (nevyžádané vtíravé myšlenky), jedinec je na odstřel a v jednotě je síla (spojení s dalšími křesťany),… v Boží armádě neexistují neznámí vojíni, ale každý má své jméno, každý je důležitý.“  

Ve středu a ve čtvrtek přednášela Kateřina Lachmanová, která působí na Katolické teologické fakultě v Praze. Zaměřila se na rovnováhu mezi: duchovním a "normálním" životem, mezi láskou k Bohu a bližnímu, mezi zakořeněností v církevní tradici a otevřeností novým věcem, mezi nesoustředěním se na pozemské věci a tím, aby člověk byl světu přínosem, na rovnováhu mezi sebeúctou a pokorou, prací a odpočinkem či emocemi a rozumem. Mimo jiné řekla: "Ani s konáním dobrých skutků to nesmíme přehánět. Příliš usilovná služba nebo naopak věčné vysedávání v kostele totiž může škodit nám i druhým. I dobré věci musí být v rovnováze. Klíčem k rovnováze je vztah s Kristem, ve kterém se harmonicky spojilo lidské a božské. Čím hlubší bude náš vztah s Kristem, tím méně rozporů v nás bude a tím větší poklid v sobě budeme cítit." Po přednáškách následují malé diskusní skupinky tzv. DISKy, které umožňují účastníkům reflexi nad vyslechnutými podněty.

V pondělí a ve středu byly od 14.00 hodin pro animátory připraveny tematické přednášky z oblasti spirituality, psychologie a kultury, tzv. TEMPa. Na nich se vystřídali přednášející jako například psychologové Ladislav Koubek a Karel Skočovský, biblista doc. Petr Chalupa, salesián Jaroslav Trávníček či Věra Luxová. Karmelitán Petr Blecha hovořil na téma "Jak dozrát v muže". Podle něj je klíčem ke zralosti udržování rovnováhy mezi třemi rovinami, které v sobě muž i žena mají. Je to tělesná, duševní a duchovní rovina. "Můj životní partner je pro mě Božím darem. Muž je hlavou těla a žena je jeho srdcem. Zdravé tělo má jednu hlavu a jedno srdce," dodává Blecha.

Na TEMPech přednášeli i čeští a moravští biskupové např. Mons. Josef Kajnek a Mons. Jiří Paďour, který je v rámci České biskupské konference biskupem delegátem pro pastoraci mládeže. Proto byl na setkání mezi animátory přítomen od neděle až do dnešního dne, kdy v promluvě k animátorům zavzpomínal na období komunismu. Tehdy mu státní bezpečnost při jednom přelíčení řekla: "A hlavně pane Paďoure žádná mládež.“ Na to biskup Paďour odpoveděl: "To Vám pánové nemohu slíbit, ve farnosti se musím věnovat všem, tedy i mladým lidem.“ Pár let na to byl jmenován biskupem zodpovědným za mládež.

CSA nabízí i širokou paletu workshopů, sportovního a kulturního vyžití. Úterní odpoledne tak například patřilo zážitkové hře, při které mohli účastníci poznat jak krásy Kroměříže, tak se zapojit do úklidu parků. "Při tak velkém setkání animátorů je jasné, že nejde jen sedět a poslouchat, i když o kladech daných témat nepochybuji. Když mít zábavu, tak společně, a když společně, tak i prospěšně," řekl o smyslu zážitkové hry její koordinátor P. Jaroslav Trávníček, SDB. Nechybí ani škola modlitby, během které se mladí mohou naučit různé způsoby, jak se modlit. Dnes odpoledne se účastníci CSA vydali buď na výlet, nebo se věnovali různým sociálním, kulturním, sportovním aktivitám.  

Na programu CSA se podílejí i různá církevní hnutí a řády. Sestra Andrea z kongregace Dcer sv. Pavla se pro časopísek CSA s názvem Kroměřízek podělila o zkušenost s rozhovoru s místním starším pánem. S úsměvem přistoupil k jejímu stolku s knihami a zeptal se jí: "Řekněte mi, v které knize najdu, proč bych měl v toho vašeho boha věřit?“ Sestra Andrea se rozhlédla po všech svých knihách a zjistila, že nemá nic, co by mohla nabídnout. V tom ji to však došlo: "Čtěte ve tvářích těchto mladých lidí. Tam můžete ‚mezi řádky‘ zahlédnout odpověď. Ten náš bůh je Bohem živým, Bohem vztahu. Kdo s ním skutečně žije, vyzařuje odpověď na vaši otázku."

Komunitu Emmanuel, což znamená "Bůh s námi", na CSA zastupuje Marie Kalčíková, která vedla tematickou skupinku s názvem "Refresh with God" – praktický impulz o adoraci. O spiritualitě komunity v rozhovoru pro Kroměřízek řekla: "Všechno, co žijeme, chceme žít s Bohem. Naším povoláním je ‚Být ve světě ale nebýt ze světa‘ – členové komunity mají normální povolání, svůj byt nebo dům atd. ale snaží se, aby ve všem, co dělají, byl středem jejich života Ježíš."

V úterý 17. srpna od 18.00 hodin vystoupila na kroměřížském Velkém náměstí kapela Adorare, která CSA hudebně doprovází. Výtěžek z dobrovolného vstupného, který činí přes 4 800 Kč, poputuje na pomoc zemětřeseními poničenému Haiti.

Související články

Další aktuality

Princ Charles o Henry Newmanovi: Souznění vyžaduje odlišnost

Přinášíme překlad úvodníku Jeho královské Výsosti prince Charlese z Walesu, který vyšel v Osservatore Romano ku příležitosti svatořečení Johna Henryho Newmana.
17.10.2019

České nebe rozzáří Řím i Břevnovský klášter

Hudba Hradní stráže a Policie ČR se účastní převážně protokolárních akcí, vítá státní návštěvy a významné hosty. V souvislosti s výročím kanonizace Anežky České se však toto hudební těleso ujme koncertů s názvem České nebe, kterými si připomeneme třicet let od znovunabyté svobody, a jimiž bude doprovázet Národní pouť do Říma.
17.10.2019

Papež František: Nechme se ohromovat Božími překvapeními

Při dnešní audienci zazněl úryvek z 10. kapitoly Skutků apoštolů, jejímž hlavním protagonistou je Petr. Název katecheze „Bůh nikomu nestraní (Sk 10,34). Petr a vylití Ducha Svatého na pohany“ zve nejen prvního z dvanácti apoštolů, ale i nás, abychom se nechali Bohem překvapovat a nebránili Mu v Jeho kreativitě. 
16.10.2019

120. plenární zasedání ČBK se uskuteční na Svatém Hostýně

Čeští a moravští biskupové i představitelé mužských a ženských řádů se sejdou na 120. plenárním zasedání, které se bude konat ve dnech 21. - 23. října 2019 na Svatém Hostýně.
16.10.2019

Společné vyjádření ERC, ČBK a FŽO k rozhodnutí Ústavního soudu o církevních náhradách

Přinášíme společné prohlášení ERC, ČK a FŽO ke včeršímu rozhodnutí Ústavního soudu, který shledal zdanění tzv. církevních náhrad za protiústavní:
16.10.2019