Zajímavosti z programu CSA v Kroměříži

Od neděle 15. 8. 2010 pobývá na 400 mladých lidí v Kroměříži na týdenním Celostátním setkání animátorů (CSA). Každý den nabízí řadu zajímavých příležitostí ke vzdělání, osobnímu rozvoji, ale také ke službě.
Publikováno: 19. 8. 2010 21:30

Kroměříž: Cílem Celostátního setkání animátorů (CSA) je formace, vzdělání a školení mladých lidí, kteří pracují jako dobrovolníci ve farnostech, školách a zařízeních pro volnočasové aktivity s dětmi a mládeží. "Týdenní program je zaměřen na rozvoj osobnosti animátorů, posílení jejich komunikativních, sociálních a pracovních kompetencí. Nabízí vzdělávací aktivity od hledání odpovědí na otázky duchovního života až po metodiky práce s dětmi a mládeží,“ řekl o smyslu CSA ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference P. Vít Zatloukal.

V duchu motta letošního setkání animátorů, které zní "Zaostřeno na duchovní život" se nese celý program. Jednotlivé dny jsou zahajovány modlitbou, která probíhá střídavě buď společně v plénu nebo v malých skupinách, do kterých jsou animátoři po celou dobu setkání rozděleni. Lídři těchto skupinek (Leaders Animators) se na svou službu připravovali již před CSA na dvou formačních víkendech (duchovním a zážitkovém) a pak tři dny před zahájením CSA přímo v Kroměříži, kdy s psycholožkou procvičovali své komunikační dovednosti, prožili duchovní obnovu a drželi za animátory celodenní půst.

Dopolední program vyplňují přednášky o duchovním životě. V pondělí a v úterý hovořil Mons. Tomáš Holub, bývalý hlavní kaplan Armády České republiky a nyní generální vikář královéhradecké diecéze, o nástrahách duchovního života a své vyprávění pojal ve vojenském stylu. "Naprosto základní otázka zní: pod jakým praporem chci bojovat? A jaké jsou dle něj zásady dobrého boje? Udržovat spojení s hlavním stanem a udržovat spojení (s Bohem), dávat pozor na falešné zprávy (nevyžádané vtíravé myšlenky), jedinec je na odstřel a v jednotě je síla (spojení s dalšími křesťany),… v Boží armádě neexistují neznámí vojíni, ale každý má své jméno, každý je důležitý.“  

Ve středu a ve čtvrtek přednášela Kateřina Lachmanová, která působí na Katolické teologické fakultě v Praze. Zaměřila se na rovnováhu mezi: duchovním a "normálním" životem, mezi láskou k Bohu a bližnímu, mezi zakořeněností v církevní tradici a otevřeností novým věcem, mezi nesoustředěním se na pozemské věci a tím, aby člověk byl světu přínosem, na rovnováhu mezi sebeúctou a pokorou, prací a odpočinkem či emocemi a rozumem. Mimo jiné řekla: "Ani s konáním dobrých skutků to nesmíme přehánět. Příliš usilovná služba nebo naopak věčné vysedávání v kostele totiž může škodit nám i druhým. I dobré věci musí být v rovnováze. Klíčem k rovnováze je vztah s Kristem, ve kterém se harmonicky spojilo lidské a božské. Čím hlubší bude náš vztah s Kristem, tím méně rozporů v nás bude a tím větší poklid v sobě budeme cítit." Po přednáškách následují malé diskusní skupinky tzv. DISKy, které umožňují účastníkům reflexi nad vyslechnutými podněty.

V pondělí a ve středu byly od 14.00 hodin pro animátory připraveny tematické přednášky z oblasti spirituality, psychologie a kultury, tzv. TEMPa. Na nich se vystřídali přednášející jako například psychologové Ladislav Koubek a Karel Skočovský, biblista doc. Petr Chalupa, salesián Jaroslav Trávníček či Věra Luxová. Karmelitán Petr Blecha hovořil na téma "Jak dozrát v muže". Podle něj je klíčem ke zralosti udržování rovnováhy mezi třemi rovinami, které v sobě muž i žena mají. Je to tělesná, duševní a duchovní rovina. "Můj životní partner je pro mě Božím darem. Muž je hlavou těla a žena je jeho srdcem. Zdravé tělo má jednu hlavu a jedno srdce," dodává Blecha.

Na TEMPech přednášeli i čeští a moravští biskupové např. Mons. Josef Kajnek a Mons. Jiří Paďour, který je v rámci České biskupské konference biskupem delegátem pro pastoraci mládeže. Proto byl na setkání mezi animátory přítomen od neděle až do dnešního dne, kdy v promluvě k animátorům zavzpomínal na období komunismu. Tehdy mu státní bezpečnost při jednom přelíčení řekla: "A hlavně pane Paďoure žádná mládež.“ Na to biskup Paďour odpoveděl: "To Vám pánové nemohu slíbit, ve farnosti se musím věnovat všem, tedy i mladým lidem.“ Pár let na to byl jmenován biskupem zodpovědným za mládež.

CSA nabízí i širokou paletu workshopů, sportovního a kulturního vyžití. Úterní odpoledne tak například patřilo zážitkové hře, při které mohli účastníci poznat jak krásy Kroměříže, tak se zapojit do úklidu parků. "Při tak velkém setkání animátorů je jasné, že nejde jen sedět a poslouchat, i když o kladech daných témat nepochybuji. Když mít zábavu, tak společně, a když společně, tak i prospěšně," řekl o smyslu zážitkové hry její koordinátor P. Jaroslav Trávníček, SDB. Nechybí ani škola modlitby, během které se mladí mohou naučit různé způsoby, jak se modlit. Dnes odpoledne se účastníci CSA vydali buď na výlet, nebo se věnovali různým sociálním, kulturním, sportovním aktivitám.  

Na programu CSA se podílejí i různá církevní hnutí a řády. Sestra Andrea z kongregace Dcer sv. Pavla se pro časopísek CSA s názvem Kroměřízek podělila o zkušenost s rozhovoru s místním starším pánem. S úsměvem přistoupil k jejímu stolku s knihami a zeptal se jí: "Řekněte mi, v které knize najdu, proč bych měl v toho vašeho boha věřit?“ Sestra Andrea se rozhlédla po všech svých knihách a zjistila, že nemá nic, co by mohla nabídnout. V tom ji to však došlo: "Čtěte ve tvářích těchto mladých lidí. Tam můžete ‚mezi řádky‘ zahlédnout odpověď. Ten náš bůh je Bohem živým, Bohem vztahu. Kdo s ním skutečně žije, vyzařuje odpověď na vaši otázku."

Komunitu Emmanuel, což znamená "Bůh s námi", na CSA zastupuje Marie Kalčíková, která vedla tematickou skupinku s názvem "Refresh with God" – praktický impulz o adoraci. O spiritualitě komunity v rozhovoru pro Kroměřízek řekla: "Všechno, co žijeme, chceme žít s Bohem. Naším povoláním je ‚Být ve světě ale nebýt ze světa‘ – členové komunity mají normální povolání, svůj byt nebo dům atd. ale snaží se, aby ve všem, co dělají, byl středem jejich života Ježíš."

V úterý 17. srpna od 18.00 hodin vystoupila na kroměřížském Velkém náměstí kapela Adorare, která CSA hudebně doprovází. Výtěžek z dobrovolného vstupného, který činí přes 4 800 Kč, poputuje na pomoc zemětřeseními poničenému Haiti.

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Emeritní papež Benedikt XVI. sledoval pohřeb svého bratra Georga Ratzingera, zesnulého 1. července, v přímém přenosu z Vatikánu. Zůstal tak v duchovním spojení s komunitou v řezenském dómu, zdůraznil biskup Rudolf Voderholzer při zahájení rekviem. Na pohřebních obřadech, které začaly ve středu 8.7.2020 v 10 hodin v řezenském dómu, zastupoval emertiního papeže jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswain, který také přednesl pohřební řeč napsanou Benediktem XVI. a adresovanou řezenskému biskupovi. Přinášíme ji v plném znění:
09.07.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
09.07.2020

Papež František: Hledání Boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty

Petrův nástupce sloužil jako obvykle v kapli Domu sv. Marty mši svatou, ale dnes také v přímém televizním přenosu. Připomněl tímto způsobem svoji první pastorační cestu za hranice svojí diecéze, když se 8. července roku 2013, jen necelých pět měsíců od svého zvolení (13. 3.), vydal na ostrov Lampedusa, nejjižnější výspu Itálie a Evropské unie. Dnešní bohoslužby se proto účastnili členové úřadu Svatého stolce pro integrální lidský rozvoj ze Sekce pro migranty a uprchlíky, kterou vede pod přímým papežovým vedením kardinál Michael Czerny SI.
08.07.2020

Sdělení ČBK k omezením v době pandemie

Sdělení ČBK k zavedeným omezením v liturgii v době pandemie:
07.07.2020

Skončilo 123. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se sešli 6. a 7. července na 123. plenárním zasedání ČBK na Velehradě. Jednání se účastnili i předsedové konferencí vyšších řeholních představených. Po celou dobu byl zasedání biskupů přítomen i apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Charles D. Balvo.
07.07.2020