Arcibiskup Duka obdržel čestný doktorát ve Fribourgu

Dne 15. 11. 2010 se konal ve Fribourgu dies academicus, akademický svátek místní univerzity, která při té příležitosti oslavila 121 let svého trvání. V rámci oslav byl pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi OP udělen čestný doktorát.
Publikováno: 22. 11. 2010 9:00

Praha/Fribourg: Univerzita ve Fribourgu byla založena roku 1889, ale snahy o její vznik zasahují až do 16. století. Předcházela jí jezuitská kolej sv. Michaela . Na univerzitě působili přední intelektuálové katolického světa a zejména díky značnému zapojení členů dominikánského řádu získala instituce světového věhlasu. Univerzita je jedinou dvojjazyčnou univerzitou na světě, kde se vyučuje německy a francouzsky. Rektor univerzity, dominikánský kněz prof. Guido Vergauwen, vystoupil s přednáškou, ve které přednesl své "úvahy o povolání univerzity" na základě myšlenek kardinála Johna Henryho Newmana, jehož při nedávné návštěvě Velké Británie papež Benedikt XVI. prohlásil za blahoslaveného. Přednáška nesla název "Zdatnost pro tento svět" (Fitness for the world). "Musíte být nad svými vědomostmi, jinak vás vaše vědomosti budou utlačovat... Vědomosti mají cenu pro to, čím jsou,  a ne pro to, co činí. Pokud máme pojmenovat praktický účel univerzity, tvrdím, že je jím výchova dobrých členů společnosti. Jejím uměním je umění společenského života a jejím cílem zdatnost pro tento svět," citoval rektor Vergauwen myšlenky bl. kardinála Newmana.

Dies academicus je na univerzitách již tradičně příležitostí k ocenění vynikajících studentů a dalších osobností akademického světa. Byly předány čtyři čestné doktoráty. Fakulta právnická ocenila Charlese H. Gustafsona, profesora práva na univerzitě Georgetown v Chicagu. Fakulta ekonomických a sociálních věd vyznamenala Dominika de Werru, který se specializuje na problémy využívání času a obecněji na správné využívání dostupných zdrojů při naplňování velkých projektů. Filosofickou fakultou byl oceněn Roger de Weck, někdejší šéfredaktor časopisu Die Zeit, dnes renomovaný nezávislý politický komentátor, který se od roku 2009 orientuje na potřebu přehodnocení současného kapitalismu. Arcibiskup Dominik Duka obdržel doktorát honoris causa místní  fakulty katolické teologie. Děkan fakulty, španělský profesor Mariano Delgado ve svém laudatio na arcibiskupa Duku vyzdvihl jeho zásluhy o křesťanskou víru a život církve v naší zemi v době, kdy byly víra i církev utlačovány. Zdůraznil jeho pronásledování za minulého režimu, nucené civilní zaměstnání i pobyt ve vězení s pozdějším prezidentem Václavem Havlem. Připomněl jeho četné úvody do knih Bible a zásluhy o redakci českého překladu jeruzalémské Bible. Při slavnosti hovořila také ministryně školství místního kantonu Isabelle Chassot, bývalý federální ministr Pascal Couchepin, sám bývalý student univerzity, a prefekt kantonu Sarine Alex Ridoré. Všichni tři hovořící politici zanechali v posluchačích silný dojem svým působivým řečnickým vystoupením. Takové řečníky by v našich krajích mezi politiky těžko pohledal. Inu, mají ve Švýcarsku dobré univerzity.  Druhý den vystoupil před shromážděnými vyučujícími a studenty katolické teologické fakulty nový čestný doktor se svou přednáškou nazvanou "Historia magistra vitae, historia docet aneb Víra není ideologie, ale síla a světlo", ve které shrnul duchovní dějiny našeho národa.

Dominik Duka není jediným Čechem, který zanechává na univerzitě ve Fribourgu svou stopu. Do zakladající generace profesorů patří P. Vincent Zapletal OP (1867-1938), jeden z prvních absolventů Biblické školy v Jeruzalémě, který se právem řadí mezi nejvýznamnější průkopníky moderní, vědecké katolické biblistiky. Ve 30. letech zde studoval P. Metoděj Habáň. Ten inicioval vznik časopisu Filosofická revue, přispíval i do časopisů Na hlubinu ("měsíční revue pro všechny otázky duchovního života"), Výhledy ("měsíční kulturní revue"), Akord aj.  Pod jeho vedením začaly ve 30. letech pravidelné konat kurzy katolické filozofie a teologie (přednášel zde i Silvestr Braito, Jan Evangelista Urban ad.). S Dominikem Dukou ho kromě členství v dominikánském řádu pojí i to, že řídil českou dominikánskou provincii (v letech 1938–42), za komunismu byl uvězněn a po propuštění pracoval v civilním zaměstnání. Podobně jako D. Duka také pastoračně působil na Chlumu svaté Maří v západních Čechách, dříve slavném poutním místě, přitahujícím hlavně poutníky ze Saska a Bavorska. V prvních letech nového tisíciletí na katolické teologické fakultě ve Fribourgu studoval současný český provinciál dominikánů Benedikt Mohelník a Tomáš Petráček vyučující české a obecné církevní dějiny a dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě v Praze. Hlavní zásluhu na uskutečnění záměru univerzity ocenit D. Duku čestným doktorátem nese P. Michael Sherwin OP, vedoucí katedry morální teologie ve Fribourgu. Prof. Sherwin  je znalcem prostoru střední a východní Evropy, zvláště její filosofické a teologické literatury a velkým obdivovatelem Václava Havla a dalších, kteří vystupovali proti komunistickému režimu. Z toho důvodu také řadu let usiloval o ocenění Dominika Duky. Michael Sherwin, původem Američan přednášející na švycarské univerzitě ve francouzštině, je dokladem toho, co je skutečná universitas profesorum et studentorum, univerzální propojení vzdělanců napříč zeměmi a jazyky. Udělený doktorát je dalším navázáním zpřetrhaných spojení mezi námi a kulturním světem, do kterého jsme kdysi patřili a zase už patříme.

Dies academicus se konal v den svátku sv. Alberta Velikého, velkého dominikánského učence, který byl biskupem v Regensburgu. Tam se také arcibiskup Dominik Duka zastavil cestou v předvečer slavnosti, 14. listopadu, aby na pozvání německého provinciála dominikánů Dietmara Schona OP slavil mši v rámci jubilejních oslav 750. výročí nástupu sv. Alberta Velikého na biskupský stolec v Regensburgu.

P. Tomáš Roule

Související články

Další aktuality

Papež: Obchodování s lidmi nahradit péčí

Na dnešek připadá Světový den boje proti obchodování s lidmi, který roku 2013 vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Papež František jej připomenul na sociální sítí Twitter: „Vyzývám všechny ke společné práci spolu s oběťmi obchodu s lidmi, abychom ekonomiku založenou na obchodu přeměnili v ekonomiku péče," píše na svém twitterovém účtu.
30.07.2021

Stop Start se svatými - sv. Jan Maria Vianney

30.07.2021

V Karakoši vysvětí nový kostel, na který přispěla katolická církev z České republiky

Křesťané z iráckého města Karakoš budou mít od soboty 31. července nový kostel. Na jeho stavbu významně finančně přispěla i česká katolická církev díky sbírce ČBK na pomoc křesťanům na Blízkém východě. Nový kostel bude zasvěcený Panně Marii, Matce naděje, jako výraz poděkování, že se mohli po válce s Islámským státem v roce 2018 vrátit do svých domovů.
30.07.2021

Vatikán zveřejnil oficiální obraz Světového setkání rodin 2022

Ve čtvrtek Vatikán zveřejnil oficiální obraz 10. světového setkání rodin, které proběhne ve dnech 22.-26. června 2022 v Římě. Malba, jejímž autorem je slovinský jezuita P. Marko Ivan Rupnik, byla představena 28. července Dikasteriem pro laiky, rodinu a život a římskou diecézí, kteří setkání rodin organizují.
29.07.2021

Správa kostela sv. Kajetána v Nerudově ulici svěřena Arcidiecézní charitě Praha

Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé) svěřují od srpna 2021 provoz kostela sv. Kajetána a Panny Marie Matky ustavičné pomoci v Nerudově ulici 22 v Praze 1 Arcidiecézní charitě Praha. Úvodní mši svatou bude v úterý 3. srpna od 17 hodin celebrovat rektor kostela P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální sekretář České biskupské konference.
29.07.2021