Arcibiskup Duka obdržel čestný doktorát ve Fribourgu

Dne 15. 11. 2010 se konal ve Fribourgu dies academicus, akademický svátek místní univerzity, která při té příležitosti oslavila 121 let svého trvání. V rámci oslav byl pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi OP udělen čestný doktorát.
Publikováno: 22. 11. 2010 9:00

Praha/Fribourg: Univerzita ve Fribourgu byla založena roku 1889, ale snahy o její vznik zasahují až do 16. století. Předcházela jí jezuitská kolej sv. Michaela . Na univerzitě působili přední intelektuálové katolického světa a zejména díky značnému zapojení členů dominikánského řádu získala instituce světového věhlasu. Univerzita je jedinou dvojjazyčnou univerzitou na světě, kde se vyučuje německy a francouzsky. Rektor univerzity, dominikánský kněz prof. Guido Vergauwen, vystoupil s přednáškou, ve které přednesl své "úvahy o povolání univerzity" na základě myšlenek kardinála Johna Henryho Newmana, jehož při nedávné návštěvě Velké Británie papež Benedikt XVI. prohlásil za blahoslaveného. Přednáška nesla název "Zdatnost pro tento svět" (Fitness for the world). "Musíte být nad svými vědomostmi, jinak vás vaše vědomosti budou utlačovat... Vědomosti mají cenu pro to, čím jsou,  a ne pro to, co činí. Pokud máme pojmenovat praktický účel univerzity, tvrdím, že je jím výchova dobrých členů společnosti. Jejím uměním je umění společenského života a jejím cílem zdatnost pro tento svět," citoval rektor Vergauwen myšlenky bl. kardinála Newmana.

Dies academicus je na univerzitách již tradičně příležitostí k ocenění vynikajících studentů a dalších osobností akademického světa. Byly předány čtyři čestné doktoráty. Fakulta právnická ocenila Charlese H. Gustafsona, profesora práva na univerzitě Georgetown v Chicagu. Fakulta ekonomických a sociálních věd vyznamenala Dominika de Werru, který se specializuje na problémy využívání času a obecněji na správné využívání dostupných zdrojů při naplňování velkých projektů. Filosofickou fakultou byl oceněn Roger de Weck, někdejší šéfredaktor časopisu Die Zeit, dnes renomovaný nezávislý politický komentátor, který se od roku 2009 orientuje na potřebu přehodnocení současného kapitalismu. Arcibiskup Dominik Duka obdržel doktorát honoris causa místní  fakulty katolické teologie. Děkan fakulty, španělský profesor Mariano Delgado ve svém laudatio na arcibiskupa Duku vyzdvihl jeho zásluhy o křesťanskou víru a život církve v naší zemi v době, kdy byly víra i církev utlačovány. Zdůraznil jeho pronásledování za minulého režimu, nucené civilní zaměstnání i pobyt ve vězení s pozdějším prezidentem Václavem Havlem. Připomněl jeho četné úvody do knih Bible a zásluhy o redakci českého překladu jeruzalémské Bible. Při slavnosti hovořila také ministryně školství místního kantonu Isabelle Chassot, bývalý federální ministr Pascal Couchepin, sám bývalý student univerzity, a prefekt kantonu Sarine Alex Ridoré. Všichni tři hovořící politici zanechali v posluchačích silný dojem svým působivým řečnickým vystoupením. Takové řečníky by v našich krajích mezi politiky těžko pohledal. Inu, mají ve Švýcarsku dobré univerzity.  Druhý den vystoupil před shromážděnými vyučujícími a studenty katolické teologické fakulty nový čestný doktor se svou přednáškou nazvanou "Historia magistra vitae, historia docet aneb Víra není ideologie, ale síla a světlo", ve které shrnul duchovní dějiny našeho národa.

Dominik Duka není jediným Čechem, který zanechává na univerzitě ve Fribourgu svou stopu. Do zakladající generace profesorů patří P. Vincent Zapletal OP (1867-1938), jeden z prvních absolventů Biblické školy v Jeruzalémě, který se právem řadí mezi nejvýznamnější průkopníky moderní, vědecké katolické biblistiky. Ve 30. letech zde studoval P. Metoděj Habáň. Ten inicioval vznik časopisu Filosofická revue, přispíval i do časopisů Na hlubinu ("měsíční revue pro všechny otázky duchovního života"), Výhledy ("měsíční kulturní revue"), Akord aj.  Pod jeho vedením začaly ve 30. letech pravidelné konat kurzy katolické filozofie a teologie (přednášel zde i Silvestr Braito, Jan Evangelista Urban ad.). S Dominikem Dukou ho kromě členství v dominikánském řádu pojí i to, že řídil českou dominikánskou provincii (v letech 1938–42), za komunismu byl uvězněn a po propuštění pracoval v civilním zaměstnání. Podobně jako D. Duka také pastoračně působil na Chlumu svaté Maří v západních Čechách, dříve slavném poutním místě, přitahujícím hlavně poutníky ze Saska a Bavorska. V prvních letech nového tisíciletí na katolické teologické fakultě ve Fribourgu studoval současný český provinciál dominikánů Benedikt Mohelník a Tomáš Petráček vyučující české a obecné církevní dějiny a dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě v Praze. Hlavní zásluhu na uskutečnění záměru univerzity ocenit D. Duku čestným doktorátem nese P. Michael Sherwin OP, vedoucí katedry morální teologie ve Fribourgu. Prof. Sherwin  je znalcem prostoru střední a východní Evropy, zvláště její filosofické a teologické literatury a velkým obdivovatelem Václava Havla a dalších, kteří vystupovali proti komunistickému režimu. Z toho důvodu také řadu let usiloval o ocenění Dominika Duky. Michael Sherwin, původem Američan přednášející na švycarské univerzitě ve francouzštině, je dokladem toho, co je skutečná universitas profesorum et studentorum, univerzální propojení vzdělanců napříč zeměmi a jazyky. Udělený doktorát je dalším navázáním zpřetrhaných spojení mezi námi a kulturním světem, do kterého jsme kdysi patřili a zase už patříme.

Dies academicus se konal v den svátku sv. Alberta Velikého, velkého dominikánského učence, který byl biskupem v Regensburgu. Tam se také arcibiskup Dominik Duka zastavil cestou v předvečer slavnosti, 14. listopadu, aby na pozvání německého provinciála dominikánů Dietmara Schona OP slavil mši v rámci jubilejních oslav 750. výročí nástupu sv. Alberta Velikého na biskupský stolec v Regensburgu.

P. Tomáš Roule

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže - Den pro rodinu, 5. den

V sobotu 13. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnil Den pro rodiny, pro které byl připraven speciální program jako žonglování, loutkové divadlo, katecheze, dizkuze, hry pro děti nebo koncert SBM. Mši svatou v sobotu sloužil českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil, kázal kardinál Dominik Duka a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022

Velké náměstí v Hradci Králové zaplnili mladí křesťané

Již od čtvrtečního rána byly na Velkém náměstí v Hradci Králové slyšet kladiva, která stavěla podium na páteční večer. Už jenom poloha tohoto koncertu vybízela k poslechu a podívané osoby věřící i nevěřící. Do univerzitního města přijel slovenský projekt Godzone společně s kapelou Espé, která funguje již od roku 2003 a má za cíl evangelizovat pomocí hudby. V sobotu pokračovalo Celostátní setkání mládeže tzv. Dnem pro rodinu.
13.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 2022 - 3. a 4. den

Prohlédněte si fotografie z Celostátního setkání mládeže v v Hradci Králové ve dnech 11. - 12. srpna objektivy fotografů ze spolku Člověk a Víra.
13.08.2022

V Hradci Králové mladí katolíci zažívají koncerty, ale i přednášky a společné mše

Mladí křesťané od 14 do 26 let na CSM prožívají necelý týden ve společenství podobně naladěných lidí na Celostátním setkání v Hradci Králové, které se zde koná od 9.-14. srpna. Kromě kultury a zábavy nabízí také seberozvoj a zamyšlení nad důležitými tématy aktuálního světa. Přihlášených účastníků je na 4 tisíce, v sobotu jsou očekáváni další účastníci tzv. Dne pro rodiny.
13.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 2022 - 1. a 2. den

Hradec Králové se v posledních dnech zaplnil katolickou mládeží z celé republiky, která sem přijela na Celostátní setkání mládeže 2022. Přinášíme fotografie spolku Člověk a víra, které zachycují první dny setkání, 9. a 10. 8.
11.08.2022