Arcibiskup Duka obdržel čestný doktorát ve Fribourgu

Dne 15. 11. 2010 se konal ve Fribourgu dies academicus, akademický svátek místní univerzity, která při té příležitosti oslavila 121 let svého trvání. V rámci oslav byl pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi OP udělen čestný doktorát.
Publikováno: 22. 11. 2010 10:00

Praha/Fribourg: Univerzita ve Fribourgu byla založena roku 1889, ale snahy o její vznik zasahují až do 16. století. Předcházela jí jezuitská kolej sv. Michaela . Na univerzitě působili přední intelektuálové katolického světa a zejména díky značnému zapojení členů dominikánského řádu získala instituce světového věhlasu. Univerzita je jedinou dvojjazyčnou univerzitou na světě, kde se vyučuje německy a francouzsky. Rektor univerzity, dominikánský kněz prof. Guido Vergauwen, vystoupil s přednáškou, ve které přednesl své "úvahy o povolání univerzity" na základě myšlenek kardinála Johna Henryho Newmana, jehož při nedávné návštěvě Velké Británie papež Benedikt XVI. prohlásil za blahoslaveného. Přednáška nesla název "Zdatnost pro tento svět" (Fitness for the world). "Musíte být nad svými vědomostmi, jinak vás vaše vědomosti budou utlačovat... Vědomosti mají cenu pro to, čím jsou,  a ne pro to, co činí. Pokud máme pojmenovat praktický účel univerzity, tvrdím, že je jím výchova dobrých členů společnosti. Jejím uměním je umění společenského života a jejím cílem zdatnost pro tento svět," citoval rektor Vergauwen myšlenky bl. kardinála Newmana.

Dies academicus je na univerzitách již tradičně příležitostí k ocenění vynikajících studentů a dalších osobností akademického světa. Byly předány čtyři čestné doktoráty. Fakulta právnická ocenila Charlese H. Gustafsona, profesora práva na univerzitě Georgetown v Chicagu. Fakulta ekonomických a sociálních věd vyznamenala Dominika de Werru, který se specializuje na problémy využívání času a obecněji na správné využívání dostupných zdrojů při naplňování velkých projektů. Filosofickou fakultou byl oceněn Roger de Weck, někdejší šéfredaktor časopisu Die Zeit, dnes renomovaný nezávislý politický komentátor, který se od roku 2009 orientuje na potřebu přehodnocení současného kapitalismu. Arcibiskup Dominik Duka obdržel doktorát honoris causa místní  fakulty katolické teologie. Děkan fakulty, španělský profesor Mariano Delgado ve svém laudatio na arcibiskupa Duku vyzdvihl jeho zásluhy o křesťanskou víru a život církve v naší zemi v době, kdy byly víra i církev utlačovány. Zdůraznil jeho pronásledování za minulého režimu, nucené civilní zaměstnání i pobyt ve vězení s pozdějším prezidentem Václavem Havlem. Připomněl jeho četné úvody do knih Bible a zásluhy o redakci českého překladu jeruzalémské Bible. Při slavnosti hovořila také ministryně školství místního kantonu Isabelle Chassot, bývalý federální ministr Pascal Couchepin, sám bývalý student univerzity, a prefekt kantonu Sarine Alex Ridoré. Všichni tři hovořící politici zanechali v posluchačích silný dojem svým působivým řečnickým vystoupením. Takové řečníky by v našich krajích mezi politiky těžko pohledal. Inu, mají ve Švýcarsku dobré univerzity.  Druhý den vystoupil před shromážděnými vyučujícími a studenty katolické teologické fakulty nový čestný doktor se svou přednáškou nazvanou "Historia magistra vitae, historia docet aneb Víra není ideologie, ale síla a světlo", ve které shrnul duchovní dějiny našeho národa.

Dominik Duka není jediným Čechem, který zanechává na univerzitě ve Fribourgu svou stopu. Do zakladající generace profesorů patří P. Vincent Zapletal OP (1867-1938), jeden z prvních absolventů Biblické školy v Jeruzalémě, který se právem řadí mezi nejvýznamnější průkopníky moderní, vědecké katolické biblistiky. Ve 30. letech zde studoval P. Metoděj Habáň. Ten inicioval vznik časopisu Filosofická revue, přispíval i do časopisů Na hlubinu ("měsíční revue pro všechny otázky duchovního života"), Výhledy ("měsíční kulturní revue"), Akord aj.  Pod jeho vedením začaly ve 30. letech pravidelné konat kurzy katolické filozofie a teologie (přednášel zde i Silvestr Braito, Jan Evangelista Urban ad.). S Dominikem Dukou ho kromě členství v dominikánském řádu pojí i to, že řídil českou dominikánskou provincii (v letech 1938–42), za komunismu byl uvězněn a po propuštění pracoval v civilním zaměstnání. Podobně jako D. Duka také pastoračně působil na Chlumu svaté Maří v západních Čechách, dříve slavném poutním místě, přitahujícím hlavně poutníky ze Saska a Bavorska. V prvních letech nového tisíciletí na katolické teologické fakultě ve Fribourgu studoval současný český provinciál dominikánů Benedikt Mohelník a Tomáš Petráček vyučující české a obecné církevní dějiny a dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě v Praze. Hlavní zásluhu na uskutečnění záměru univerzity ocenit D. Duku čestným doktorátem nese P. Michael Sherwin OP, vedoucí katedry morální teologie ve Fribourgu. Prof. Sherwin  je znalcem prostoru střední a východní Evropy, zvláště její filosofické a teologické literatury a velkým obdivovatelem Václava Havla a dalších, kteří vystupovali proti komunistickému režimu. Z toho důvodu také řadu let usiloval o ocenění Dominika Duky. Michael Sherwin, původem Američan přednášející na švycarské univerzitě ve francouzštině, je dokladem toho, co je skutečná universitas profesorum et studentorum, univerzální propojení vzdělanců napříč zeměmi a jazyky. Udělený doktorát je dalším navázáním zpřetrhaných spojení mezi námi a kulturním světem, do kterého jsme kdysi patřili a zase už patříme.

Dies academicus se konal v den svátku sv. Alberta Velikého, velkého dominikánského učence, který byl biskupem v Regensburgu. Tam se také arcibiskup Dominik Duka zastavil cestou v předvečer slavnosti, 14. listopadu, aby na pozvání německého provinciála dominikánů Dietmara Schona OP slavil mši v rámci jubilejních oslav 750. výročí nástupu sv. Alberta Velikého na biskupský stolec v Regensburgu.

P. Tomáš Roule

Související články

Další aktuality

České nebe rozzáří Řím i Břevnovský klášter

Hudba Hradní stráže a Policie ČR se účastní převážně protokolárních akcí, vítá státní návštěvy a významné hosty. V souvislosti s výročím kanonizace Anežky České se však toto hudební těleso ujme koncertů s názvem České nebe, kterými si připomeneme třicet let od znovunabyté svobody, a jimiž bude doprovázet Národní pouť do Říma.
17.10.2019

Papež František: Nechme se ohromovat Božími překvapeními

Při dnešní audienci zazněl úryvek z 10. kapitoly Skutků apoštolů, jejímž hlavním protagonistou je Petr. Název katecheze „Bůh nikomu nestraní (Sk 10,34). Petr a vylití Ducha Svatého na pohany“ zve nejen prvního z dvanácti apoštolů, ale i nás, abychom se nechali Bohem překvapovat a nebránili Mu v Jeho kreativitě. 
16.10.2019

120. plenární zasedání ČBK se uskuteční na Svatém Hostýně

Čeští a moravští biskupové i představitelé mužských a ženských řádů se sejdou na 120. plenárním zasedání, které se bude konat ve dnech 21. - 23. října 2019 na Svatém Hostýně.
16.10.2019

Společné vyjádření ERC, ČBK a FŽO k rozhodnutí Ústavního soudu o církevních náhradách

Přinášíme společné prohlášení ERC, ČK a FŽO ke včeršímu rozhodnutí Ústavního soudu, který shledal zdanění tzv. církevních náhrad za protiústavní:
16.10.2019

Misijní most modlitby propojí věřící již tento pátek

Misijní most modlitby je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí. Naši biskupové zvou věřící v letošním roce k této aktivitě již v pátek 18. 10. 2019 večer, ideálně v 18 hodin.
16.10.2019