Poznámka ČBK k majetkovému narovnání s církvemi

Poznámka České biskupské konference mapuje vývoj majetkového vypořádání fyzických a právnických osob se státem po roce 1989 a mj. dokládá, že zákon o majetkovém narovnání vztahů s církvemi, který by se měl v nejbližší době projednávat v Poslanecké sněmovně PČR, je zcela v dikci ostatních zákonů o restitucích majetku.
Publikováno: 3. 9. 2012 17:29

Změna společenského systému v roce 1989 otevřela možnost vypořádat se s křivdami komunistického režimu. Zásadním motivem nemateriálních i materiálních náprav byla touha nového demokratického státu po aktech spravedlnosti.  Proto byl nejprve zlomen monopol jediné ideologické pravdy a s ní spojené brutální moci, poté následovaly akty rehabilitací uvozené morálním odsouzením zločinného a nelegitimního komunistického režimu (mimo jiné také zlodějského) a teprve poté byly přijaty restituční zákony. Za hlavní metodu restitučního procesu byl zvolen naturální princip.

Hodnotově vyjádřeno byl nejrozsáhlejším zemědělský majetek zahrnující zemědělskou půdu /z.p./ v rozsahu přes 1,5 mil. ha (přičemž k dalšímu téměř 1 mil. ha byla navrácena skutečná vlastnická práva), lesní půdu s porosty přes 0,5 mil. ha, sady, vinice, chmelnice, dále vodní plochy, zemědělské usedlosti s příslušenstvími (cca 30.000 souborů) (přičemž cca 60.000 budov bylo zničeno a zohledněno v náhradních restitucích), dobytek, stroje osiva atd. V cenách roku 2010 zhruba za 1,5 bil. Kč.

Druhý nejrozsáhlejší zpětný transfer majetků byl uskutečněn v oblasti rodinných a činžovních domů, zastavěných a přináležejících parcel a příslušenství. Téměř 100.000 jednotek v hodnotě cca 60% z hodnoty zemědělských restitucí.

Ještě menší rozsah představovaly restituce řemesel a podniků zbylých po znárodnění mezi roky 1945-8. Cca 10% z rozsahu zemědělských restitucí.

Postupně byly restituovány také právnické osoby – obce, Červený kříž, Svaz turistů, Sokol atd.

Nebyly restituovány jen právnické osoby kolektivních korporací – družstva, s.r.o., a.s., protože podíly v těchto institucích (akcie, obligace …) měly svým charakterem už blíže k hotovým penězům a jejich restituci, např. z měnové reformy z r. 1953, jsme se rozhodli pro praktickou neproveditelnost vyhnout.

Zákon o majetkovém vyrovnání s  církvemi a náboženskými společnostmi je zcela v dikci i principu všech dosavadních restitučních zákonů. Jak z hlediska objemu naturálně restituovaného majetku (48 tis ha zemědělské půdy a 150 tis ha lesní půdy – údaje PF ČR a Lesů ČR s.p.), tak i z hlediska finanční náhrady (59 mld. Kč) se jedná pouze o zlomek (řádově několik procent) dříve provedených restitucí. Postup při naturální restituci je zcela shodný s postupy uplatněnými ve výše uvedených restitučních krocích. Také v nich např. nebyla nikdy použita výčtová metoda. Důležitá je i ta skutečnost, že počet „oprávněných osob“ činí dle registru ministerstva kultury cca 5 000 subjektů.

Obavy o prolomení magického data 25.2.1948 jsou zcela neodůvodněné. Souvislosti s majetky odsunutých Němců postrádají, kromě hrubého populizmu, jakoukoliv logiku.

Výraz zmírnění následků některých křivd je odpůrci restitucí vykládán zcela chybně a svévolně. V autentickém významu vyjádřeném vůlí zákonodárce – tak jak je použit např. v zákoně 229/91 Sb. – znamená dosažitelnou míru spravedlnosti, kde vedle nemateriálních náprav spočíval naturální princip restituce v úplném fyzickém vrácení bez ohledu na stav, ztráty příležitostí i užitků za období od jeho odebrání.

Vášnivá záliba v návrzích na „fondové hospodaření“ pramení z bazální nedůvěry ke každému nestátnímu vlastnictví a z přímo  neřestné vášně „spravovat“ majetky bez vlastnické odpovědnosti. Principy nezodpovědnosti přebujelých států vedoucí k dnešní evropské krizi se zde doporučují jako řešení.

V rozsahu a rychlosti nikdy předtím neuskutečněný transfer majetku zpět k původním vlastníkům nepřinesl žádný hospodářský pokles ani chaos. Naopak desetiletí 1990 – 2000 bylo čistě ekonomicky cestou mezi světovou elitu (OECD) na zhruba 35. místo mezi 200 státy ze 49 místa v r. 1989.      

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 35. týden 2019

V týdnu od 26. srpna naladíte na Proglasu například reportáž o projektu Dobrokáva nebo pořad věnovaný organizaci Sananim, která pomáhá lidem se závislostí na hazardu.
23.08.2019

Historická poutní cesta do Říma kandiduje na zařazení do fondu světového dědictví UNESCO

Via Francigena, poutní cesta vedoucí přes celý starý kontinent od Canterbury do Říma, kandiduje na zápis do fondu světového dědictví UNESCO. Kromě Itálie kandidaturu podpořily Velká Británie, Francie a Švýcarsko.
23.08.2019

Kustod Svaté země: Sýrie byla před válkou příkladem integrace křesťanů i muslimů

Františkánský kustod Svaté země, otec Francesco Patton, který se v těchto dnech účastní mítinku v Rimini, kde měl přednášku, mluvil s redaktorem Vatikánského rozhlasu o situaci ve Svaté zemi, jež zahrnuje stát Izrael, Palestinu, Sýrii, Jordánsko a Libanon, a to v souvislosti s migrací.
22.08.2019

Církevní školy - známka kvalitního vzdělání

Celkem 95 katolických škol otevře opět své brány v pondělí 2. září. Nově mezi nimi bude také Gymnázium sv. Augustina v Praze, to naváže na mateřskou a základní školu, které již řád augustiniánů na Praze 4 provozuje.
22.08.2019

Karlovy Vary mají biskupa. V největším českém lázeňském městě bude nově působit František Radkovský.

Obyvatelé Karlovarského kraje mají od tohoto týdne nového souseda. Je jím emeritní plzeňský biskup František Radkovský, který se z Plzně přesunul do Karlových Varů. Bydlí na faře u kostela Povýšení sv. Kříže v Rybářích. Některé své plzeňské aktivity si i přesto ponechá. Při této příležitosti jsme biskupovi Františkovi položili několik otázek.
22.08.2019