Pátek ve znamení pátého ročníku Noci kostelů

Tisíce návštěvníků zavítaly v pátek 24. května 2013 do třinácti stovek kostelů a modliteben po celé republice, a to v rámci programu letošní noci kostelů. Jak to vypadalo v jednotlivých diecézích v ČR? To zjistíte z násleudjícího přehledu. Informace a zajímavosti zde budeme ještě průběžně doplňovat.
Publikováno: 27. 5. 2013 17:24

Českobudějovická diecéze

Letos zde bylo otevřeno celkem 112 kostelů a modliteben. Počet návštěvnických vstupů v místech, která byla zatím k 27. květnu 2013 nahlášena činí bezmála 20 000.

Brněnská diecéze

Pořadatelé v brněnské diecézi zaznamenali v průběhu páteční noci na 123 tisíc návštěvnických vstupů (oproti loňským 121 tisícům) ve 169 otevřených kostelech a modlitebnách.

Návštěvníky neodradilo chladné počasí a před pravoslavným chrámem sv. Václava v Brně očekávali konstantinopolského patriarchu Bartoloměje již během pozdního odpoledne, i když samotný program s účastí nejvyšší autority Pravoslavné církve začínal až před šestou hodinou. Patriarcha Bartoloměj, za přítomnosti brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho a protojereje Jozefa Fejsaka, pozdravil v pravoslavném chrámu návštěvníky Noci kostelů. Patriarcha jeruzalémský se se svým doprovodem zase účastnil zahájení Noci kostelů v katedrále sv. Petra a Pavla, které uvedl biskup  V. Cikrle.

Již v podvečerních hodinách, dříve než Noc kostelů v diecézi zahájilo společné vyzvánění zvonů v 17.50 hodin, zaznamenali pořadatelé velký zájem o programy, které byly připraveny pro rodiny s dětmi a prostřednictvím soutěží i her přibližovaly např. historii kostela či životy světců, letos zvláště sv. Cyrila a Metoděje. Zájem návštěvníků vzbuzovala vizualizace sousoší svatých Cyrila a Metoděje autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka nedaleko katedrály na Petrově, které bude v rámci oslav 1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu slavnostně odhaleno začátkem června.

Slavnostní ekumenické zahájení Noci kostelů v Brně se v letošním roce konalo v Husově sboru v Botanické ulici, kde se sešli zástupci všech zapojených křesťanských církví. Pak už čekalo na návštěvníky nepřeberné množství programů.

Pro Noc kostelů byly mimořádně zpřístupněny nejen mnohé věže, ale i některé podzemní prostory kostelů, a tak stovky návštěvníků přilákala např. zpřístupněná krypta v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích, krypta v kostele Jména Ježíš v Telči či hrobka liechtensteinského rodu na Vranově u Brna.

Pořadatelé zjistili, že návštěvníci v posledních letech nepřicházejí do kostelů nahodile, ale přímo na konkrétní programy, které si předem vybrali z nabídky. Podle počtu návštěvnických vstupů také výrazně roste zájem o mimobrněnské kostely, které nabízejí často velmi kvalitní program v rodinné atmosféře místní farnosti či sboru.

Ostravsko-opavská diecéze

V otevřených kostelech a modlitebnách zde pořadatelé zaznamenali na 32 000 návštěvnických vstupů. Prostory prozářené světlem i přítmí ve svitu svíček, tóny barokní hudby i rozjásaný zpěv scholy, chvíle tiché modlitby i šum rozhovorů, příkré schody vedoucí do věží a do krypt, výstavy o Cyrilu a Metodějovi, cizojazyčných Biblí i liturgických předmětů, ochutnávka mešních vín i domácího pečiva, koncerty i divadla, programy pro děti i výtvarné dílny, přednášky i filmové projekce, běh mezi kostely… to vše a mnohem více nabízela Noc kostelů ve více než 130 kostelech a modlitebnách diecéze.

Návštěvníky zaujala mj. různá hudební vystoupení, např. v Ostravě-Hrabové, Hrabůvce a Staré Bělé či v Krnově-Kostelci, kde v kostele sv. Benedikta vystoupil krnovský chrámový sbor doplněný o místní rodačku sólistku Ladu Soukupovou, která působí v pražském Hudebním divadle Karlín. V dalším krnovském kostele Narození Panny Marie u minoritů zazpíval bruntálský chrámový sbor.

Nejen zpěvem byl však živ program Noci kostelů. Na řadě míst farnosti připravili nejrůznější výstavy. Lidé si mohli prohlédnout liturgické předměty, knihy nebo roucha. V Ostravě-Svinově byla například k vidění rozsáhlá sbírka cizojazyčných biblí. Rok víry a příchodu svatých Cyrila a Metoděje byl znát i na programu Noci kostelů. V Havířově připravili velkou cyrilometodějskou výstavu s přednáškou Plk v. v. Ing. Františka Valdštýna, který se řadí mezi přední odborníky na válečnou historii a české dějiny.

Noc kostelů se stala tradičně i místem, kde mohou lidé poprosit o modlitbu. Nejinak tomu bylo i v Krnově. Návštěvníci Noci kostelů mohli do připraveného košíku vhazovat úmysly napsané na papírcích, za něž se budou modlit zde působící sestry sv. Alžběty.

Litoměřická diecéze

Noc kostelů byla v litoměřické diecézi úspěšná. K tomuto mezinárodnímu ekumenickému projektu se zde připojilo 189 církevních objektů, z toho téměř 150 katolických. Podle zatím dostupných informací bylo ve zpřístupněných církevních objektech během letošní Noci kostelů zaznamenáno 24 531 návštěvnických vstupů. Na základě loňské návštěvnosti lze ale odhadnout, že konečný počet se bude pohybovat kolem 28 000 návštěvnických vstupů. Litoměřická diecéze se připojila k projektu Noc kostelů počtvrté. Jak zdůraznil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, Noc kostelů nemá být pouhou turistickou akcí, má příchozím nabídnout hodnoty křesťanského života.

Doprovodné programy respektující sakrální prostor, osobní nasazení a vstřícnost pořadatelů i přítomných kněží, s nimiž si mohli návštěvníci na místě promluvit, to vše přispělo ke zdaru akce. Na mnoha místech pořadatelské týmy spolupracovaly i s obcemi. Například v obci Liběšice u Litoměřic, kde Noc kostelů probíhala poprvé, spolupracovala na přípravě programu i místní základní škola. Žáci zde vytvořili obrázky na téma „Kostel očima dětí“ a v kostele je vystavili. Prohlédnout si je mohli jak návštěvníci akce v pátek večer, tak dnes (pondělí 27. května 2013) sami žáci, kdy do kostela přicházely jednotlivé třídy z této školy, aby si také poslechly varhany a dozvěděly se něco o historii kostela či farnosti i o tom, k čemu kostel slouží a co je to liturgický rok.

Diecézní biskup Mons. Jan Baxant navštívil a během večera se pozdravil s návštěvníky kostelů v Litoměřicích. Pro návštěvníky Noci kostelů v litoměřické diecézi byly letos vyhlášeny dvě soutěže - výtvarná (do 15 let) a fotografická (od 16 let). Probíhají až do 5. července 2013, bližší informace naleznete na  www.nockostelu.cz nebo na www.dltm.cz.

Plzeňská diecéze

Noc kostelů 2013 je i zde za námi. Navzdory nepřízni počasí zde organizátoři zaznamenali na 26 000 vstupů. Zdá se, že programy a nabídka organizátorů zaujala natolik, aby lidé vyšli do deště a potěšili svá srdce. Vypovídají o tom zprávy třeba z Manětínska, kde vypravili Konvoj od kostela ke kostelu, po místech, která jsou zavřená. Po cestě se přidávala auta s návštěvníky a organizátoři akce uvedli, že "ke konvoji připojilo možná více než 80 lidí. Poměrně působivý byl přejezd z Lukové do Krašova, kdy Konvoj zaplnil silničku od výjezdu z lesa k lesu dalšímu...".

Pražská arcidiecéze

Zatímco Praha doslova "praskala ve švech", pořadatelé z okolních obcí hlásili spíše poklidnou atmosféru. Lidé během letošní Noci kostelů mnohem více než v předchozích letech přicházeli na konkrétní body programu. Přesto ročník 2013 v počtu návštěvníků opět překonal rok loňský.

Stejně jako v loňském roce i letos se v arcidiecézi mohli majitelé iPhonů a iPadů orientovat prostřednictvím aplikace iKostel, a nejen oni pak ve většině kostelů měli kromě již tradičních razítek možnost získat buď tematické pexeso anebo první tři magnetky z předpokládané série nočních kostelů.

Podle hlášení jednotlivých kostelů ročník 2013 opět překonal ročník loňský, když se počet vstupů zastavil na čísle 109.588 (v roce 2012 to bylo 100.544, v roce 2011 necelých 75.000).

Více na www.nockostelu.cz.

(zdroj: weby a tiskoví mluvčí diecézí, www.nockostelu.cz)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

V Římě zemřel slovenský kardinál Jozef Tomko

V pondělí 8.8. 2022 v brzkých ranních v Římě zemřel kard. Jozef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
09.08.2022

Mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v církvi

25. srpna od 18.00 hodin se v klášteře dominikánů v Olomouci uskuteční mše svatá, při které se budeme modlit za všechny oběti sexuálních deliktů (nejen) v katolické církvi. Mše je součástí programu konference na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, která proběhne od 25. – 26. srpna v Olomouci, ale na bohoslužbu je zvána široká veřejnost. Koncelebrovat budou také biskupové Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké.
05.08.2022

Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II

Celkem 66 charitních poraden rozesetých na území Česka je připraveno od 1. září do 30. listopadu letošního roku pomáhat dlužníkům veřejnoprávních institucí, státních a polostátních firem umořit vysoké úroky, penále a náklady na exekuce, které mnohdy několikanásobně přesahují samotnou výši dluhu a pro dlužníky a jejich rodiny jsou ekonomicky likvidační. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, mají příležitost využít mimořádnou „dluhovou amnestii“ v rámci Milostivého léta II.
04.08.2022

Konference na téma šetření sexuálních deliktů v církvi se uskuteční v Olomouci

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou biskupskou konferencí pořádá od 25. – 26. srpna konferenci na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi. Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření těchto činů v katolické církvi.
02.08.2022

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.
22.07.2022