Refugium přichází s další knihou o rodině

11. 03. 2016 Rubrika: Domácí
Nakladatelství Refugium Velehrad-Roma připravilo na pulty knihkupců novinku jezuitského teologa Pavla Ambroze s názvem: Rodina – světlo v temnotě světa a podtitulem: Eschatologická východiska k četbě současné diskuze o manželství.

Záměr papeže Františka – dát podnět k pastoraci manželů a rodin – se díky dvěma biskupským synodám naplňuje nad očekávání. Církev dneška se k rodinám dostává velmi blízko. Pastorační analýza prof. Pavla Ambrose SJ je snahou nalézt v současných podmínkách mnohem jemnější nástroje k účinné pomoci manželům. Předkládá podněty, jak rozvíjet povolání, překonávat neúspěchy a naplňovat vysoká očekávání, jež dnešní mladá generace do lásky mezi mužem a ženou klade. Práce předkládá shrnutí dosavadní diskuze. Mnohé otázky dneška – jako jsou: intimita manželského života, méně úspěšná manželství, stárnutí a nemoc v rodině, vytváření životního stylu – zde nacházejí živá pastorační vyústění.

434. publikace Refugia má 384 stran, je vydána poprvé.

Více informací naleznete na: http://www.refugium.cz/obchod/produkt/Rodina-svetlo-v-temnote-sveta.html.

(Zdroj: Refugium)

Autor článku: František Jemelka