Ve středu zemřel Mons. Pavel Kučera

26. 02. 2016 Rubrika: Domácí
Ve středu 24. února 2016 odešel na věčnost papežský prelát i kanovník pražské metropolitní kapituly a neúnavný podporovatel české církve, Mons. Pavel Kučera. Poslední rozloučení a uložení do hrobu proběhne ve středu 2. března 2016.

Praha: Pavel Kučera se narodil 27. května 1932 v Praze, po maturitě na střední škole začal pracovat jako dělník v továrně, později na stavbě, a tajně se přitom připravoval na kněžství.  V listopadu 1962 byl vysvěcen na jáhna. Když se mu podařilo dostat se do zahraničí, dokončil v Itálii svou teologickou formaci a v roce 1965 přijal v diecézi Augsburg kněžské svěcení; vzápětí byl uvolněn pro pastoraci mezi krajany, kteří z různých důvodů museli opustit Československo.

Od roku 1967 sídlil nedaleko Norimberku, poblíž utečeneckého tábora v Zirndorfu, a poskytoval pomoc hmotnou, často i finanční, především však psychickou a duchovní všem, kdo potřebovali.

Papež Jan Pavel II. mu v roce 1987 udělil titul Monsignore a v roce 1992 ho jmenoval čestným papežským prelátem. V letech 1991-2006 pracoval z pověření biskupské konference v Německu jako delegát pro duchovní správu krajanů.

V roce 2007 byl jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly, a když dosáhl 80. roku svého věku, udělil mu v roce 2012 pražský arcibiskup „za zásluhy v boji za svobodu a proti totalitě během exilu a za jeho mimořádně účinnou humanitární pomoc uprchlíkům“ stříbrnou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského a v následujícím roce 2013 zlatou Pamětní medaili svatých Cyrila a Metoděje.

Roku 2000 mu prezident republiky udělil Medaili za zásluhy II. stupně.

Zádušní mše svatá bude v pražské katedrále sv. Václava, Víta a Vojtěcha sloužena ve středu 2. března 2016, od 12.30 hod. Následně bude na břevnovském hřbitově ve 14.30 uložen do hrobu metropolitní kapituly.

Pavla Kučeru si můžete připomenout i prostřednictví četby knižního rozhovoruLágr, který s ním vedl Aleš Palán.

(Zdroj: Pražská metropolitní kapitula)

Autor článku: Admin