Když je hříšník zavolán Milosrdenstvím

11. 02. 2016 téma: Svatý rok milosrdenství Rubrika: Domácí
V předvečer Popeleční středy přijelo do Říma za papežem Františkem přibližně 700 kněží ze všech koutů světa, aby od něho osobně obdrželi mandát misionářů milosrdenství. Misionářů milosrdenství je dohromady přes tisíc a jsou vybaveni zvláštními pravomocemi. Pro Českou republiku je jmenováno kolem 25 misionářů. Jednoho z nich, Štěpána Romualda Roba z plzeňské diecéze, jsme se zeptali, jak celé ustanovení a setkání v Římě probíhalo.

Na začátku listopadu loňského roku jsem s překvapením zjistil ve své e-mailové poště, že mě plzeňský biskup František Radkovský chce vyslat spolu s dalšími (celkem 8 kněží) jako misionáře milosrdenství pro Jubilejní Svatý rok ve své diecézi.

První moje myšlenky mě vedly k odmítnutí takového poslání, ale vzápětí jsem nemohl najít důvod, který by byl uznán. Pocit velké hříšnosti a stud je totiž, podle papeže Františka, nutným předpokladem pro misionáře milosrdenství. Nakonec převážila už jen vděčnost.

Po počátečních nesnázích s registrací jsme nakonec obdrželi jmenovací dopis od vedoucího papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskupa Rina Fisichelly s blahopřáním a objasněním našeho úkolu.

Po příletu do Říma jsme se ihned odebrali do centra pro Jubilejní Svatý rok Milosrdenství, kde jsme obdrželi dekret, vizitku, štólu misionáře milosrdenství a zvláštní vstupenku na koncelebraci s papežem pro Popeleční středu, kde se uskutečnilo vyslání misionářů.

V den masopustu, v úterý 9. února se nabídla turistům a všem římským poutníkům podivuhodná podívaná, před Andělským hradem se shromáždilo více než 700 kněží z celého světa, aby vykonali pouť ke Svaté bráně a k hrobu apoštola Petra kolem nedotčených ostatků svatých zpovědníků Padre Pia a Leopolda Mandiče a zamířili do Apoštolského paláce k osobnímu setkání s papežem Františkem, který své misionáře chtěl připravit pro jejich poslání, jež je posláním papeže, jeho Apoštolského stolce.

Průvod ohromoval hlubokou tichostí a občasným společným zpěvem hymny Jubilejního roku a mariánských antifon spolu se zpěvy z Taizé. Pak už jsme se usadili v sálech Apoštolského paláce a čekali na příchod papeže, kterého ohlásil potlesk přítomných kněží.

Z jeho katecheze mě oslovila prosba, aby zpovědníci vítali hříšníky jako matky své děti a dávali jim toto mateřství pocítit, protože je mateřstvím církve. A pak také jeho vzpomínka na svého oblíbeného zpovědníka z dob mládí, který byl pro něj zásadní zkušeností. Jediné co si papež od něj pamatuje je úsměv a pokaždé vřelé přijetí. Jako vždy jsou nejkrásnější papežovy spontánní vsuvky vedle čteného textu. Když se rozcházíme, poznamenám k jednomu knězi: "Tak a teď je nás tady na rok víc než 700 papežů ve zpovědnici." Oba se rozesmějeme a zároveň žasneme nad přijatým posláním.

Druhý den nás čekala v útrobách Apoštolského paláce, papežova domu, příprava na koncelebraci během mše Popeleční středy. Všech se dotýkala mimořádnost celé chvíle a v zástupu kněží byla cítit velká radost a vděčnost.

Při dlouhém čekání myslím na všechny, kteří mi byli během mojí služby svěřeni. Na všechny, kteří mě prosili o modlitby, na svou farnost, dominikány. Myslím na svou rodinu a rodiny, které jsou v mém srdci. Zvlášť vzpomínám na ty, které jsem zranil, proti kterým jsem se prohřešil. Připadám si opravdu jako malomocný, který se potuluje a vykřikuje svou diagnózu, ale je nalezen Milosrdenstvím a uzdravován Jeho dotekem, který mám po celý jubilejní rok také předávat. Za všechny v mé minulosti a také za všechny, kterým mám sloužit, pak obětuji mši svatou s papežem.

Mše s rozesláním misionářů se nese hlubokým pohnutím všech. Sám papež přichází se zkroušeností, která je vidět a cítit. Je ponořen a skloněn v modlitbě, při kázání ale zůstává stále energický a spontánní. Nakonec zvláštním požehnáním rozešle do celého světa misionáře milosrdenství, kterých je celkem přes tisíc i s těmi, kteří nemohli přijet do Říma. 

Chci poděkovat otci biskupovi Františkovi, který nás vybral pro takové poslání ve své diecézi, které je nakonec posláním pro celou církev, jak zaznívá ve jmenovacím dekretu. A také děkuji Společenství Koinonia Jana Křtitele, které se o nás mateřsky staralo během celého našeho pobytu v Římě.

Milí Boží přátelé i nepřátelé, vezeme vám velký poklad, vezeme vám odpouštění papeže Františka, které je Božím Milosrdenstvím pro náš život, které tak potřebujeme. Těšíme se, až ho budeme rozdávat!

Autor: Romuald Štěpán Rob

/foto autor/

Plné znění papežových promluv k misionářům milosrdenství naleznete zde z 9. února 2016 a zde z 10. února 2016.

Autor článku: Admin