Velkopáteční sbírka pomůže trpícím křesťanům ve Svaté zemi

V roce milosrdenství jsme více než kdy jindy vybízeni k tomu, abychom pomohli křesťanům ve Svaté zemi, neboť jsou v obtížné situaci. Píše to kardinál Leonardo Sandri u příležitosti tradiční celosvětové velkopáteční sbírky, která podpoří Kristovy učedníky na Blízkém východě.
Publikováno: 24. 3. 2016 11:44

„V tomto Svatém roce jsme více než kdy jindy vyzváni, abychom prokázali milosrdenství a blízkost naším bratřím a sestrám na Blízkém východě,“ píše k letošní sbírce prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri. „V této východní zemi jsou lidé zabíjeni, umírají, trpí únosy, bojí se o své blízké, trpí, když se rodina rozbije v důsledku emigrace a exodu. Lidé zakouší temnotu a strach, že budou opuštěni, osamoceni a nepochopeni. Je to čas zkoušek a výzev, čas mučednictví. Toto všechno se odráží v povinnosti pomoci, čelit jejich potřebám,“ uvádí také Sandri.

Sbírku využívají především tamější františkáni na zachování poutních míst, na pastorační, vzdělávací, zdravotní i sociální aktivity, které udržují naživu křesťanské společenství a umožňují mu zde působit. Příjemcem je i zdejší diecéze a další církevní instituce ve Svaté zemi.

V loňském roce byly kromě zmíněných aktivit podpořeny také mladé rodiny, aby mohly zůstat ve Svaté zemi. Sbírka též pomohla školám a vzdělávacím institucím, bohosloveckým seminářům a řeholním institutům. Část sbírky byla rovněž využita v Sýrii a Iráku, s důrazem na uprchlíky z těchto zemí, kteří žijí v Jordánsku a Libanonu.

Podle kardinála Sandriho je možné podpořit křesťany ve Svaté zemi i jinými způsoby, např. poutí na svatá místa nebo návštěvou tamějších škol a středisek, kde se člověk setká s křesťany a vyslechne jejich svědectví.

„Blízký východ bez křesťanů by se změnil v jiný Blízký východ. Přeměnil by se na Blízký východ trosek, kamenů, muzeí, avšak nikoliv živých kamenů, které vydávají svědectví na místě, kde se odehrály všechny události spásy již od Starého zákona, a kde se později odehrála spása skrze život Ježíše, vtěleného Božího Syna,“ uvádí také kardinál Sandri.

Podrobné údaje o využití loňské sbírky naleznete na stránkách Vatikánu (ital. a angl.).

(zdroj: Tiskové středisko Svatého Stolce, Christian Media Center; foto: Michael Swan, CC BY-ND)
Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021

Prof. Vojtěch Novotný obhájil funkci děkana KTF UK

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
21.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 9. Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 9. video: Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity, brožura (Irena Tejkalová, Česká biskupská konference)
21.10.2021