Papež František: Kolik podob má milosrdenství?

04. 04. 2016 téma: Svatý rok milosrdenství Rubrika: Papež František
Svatý rok byl tento víkend věnovaný především těm, kteří žijí a hlásají spiritualitu Božího milosrdenství. V předvečer svátku Božího milosrdenství slavil papež František vigilii na Svatopetrském náměstí, kde hovořil o nekonečném množství podob Božího milosrdenství. V neděli pak všechny vyzval ke konání konkrétních milosrdných skutků.

Celý víkend se v Římě nesl v přípravách na nedělní svátek Božího milosrdenství. Z pátku na sobotu probíhala tzv. Noc milosrdenství, při níž se otevřely všechny kostely zvlášť určené pro Svatý rok. V nich bylo možné přijmout svátost smíření či jinak projevit kajícnost.

Sobotní dopoledne zaplnily katecheze o milosrdenství, adorace či pouť ke Svaté bráně jedné ze čtyř hlavních římských bazilik. Papež František se během dne sešel s lidmi, kteří vyznávají spiritualitu Božího milosrdenství, protože právě jim patřilo slavení Svatého roku milosrdenství v těchto dnech především.

Následovala slavnostní vigilie na Svatopetrském náměstí. Papež při ní připomněl papeže Jana Pavla II, který ustanovil druhou velikonoční neděli jako svátek Božího milosrdenství.

“Bůh bere každého z nás a zdvihá nás až ke své tváři. Jaká je v tom něha a láska!”

Kolik podob má milosrdenství, se kterým nám Bůh vychází vstříc?“ zeptal se František. Nelze však odpovědět žádným číslem, pokračoval, protože Boží milosrdenství je nekonečné a pro člověka proto často nepochopitelné a nemožné popsat. Bůh se „nikdy neunaví jeho prokazováním“, dodal.

Bůh s člověkem soucítil natolik, že se jím v Ježíši stal: „V Ježíši se proto nejenom můžeme rukama dotknout otcova milosrdenství, nýbrž jsme podněcováni, abychom se sami stávali nástrojem Božího milosrdenství.

Uvést toto v životě do praxe ovšem není jednoduché, podotkl František: „O milosrdenství se lehce mluví, je však náročnější stávat se jeho konkrétními svědky. Toto úsilí trvá celý život a nemělo by se nikdy zastavit. Ježíš nám řekl, že máme být ‚milosrdní jako Otec‘ (Lk 6,36). To zabere celý život!

Milosrdenství stravuje srdce a volá jej k lásce.

Boží milosrdenství má mnoho podob, shrnul František. Člověku se dává poznat jako blízkost,  někdy však také jako soucit a sdílení, útěcha či odpuštění. „Kdo jej obdržel více, je povolán více jej nabízet a sdílet, neboť milosrdenství nelze držet ve skrytu a zadržovat jen pro sebe. Milosrdenství stravuje srdce a volá jej k lásce,“ zdůraznil papež. Nestojí na místě, řekl dále, ale vyhledává každou ztracenou ovci.

Milosrdenství nemůže nechat nikoho v klidu: „Je to Kristova láska, která nás ‚zneklidňuje‘, dokud nedosáhneme cíle. Pohání nás, abychom objali a přitiskli k sobě všechny, kteří potřebují milosrdenství, aby se tak všichni smířili s otcem,“ řekl František.

Na závěr sobotní promluvy se pak papež František podělil s přítomnými o návrh pro jednotlivé diecéze během Svatého roku milosrdenství: „Jak krásné by bylo - řekněme jako památku na Svatý rok milosrdenství – kdyby v každé diecézi přibylo nějaké charitativní dílo: nemocnice, domov důchodců, domov pro opuštěné děti, školu, centrum pro léčbu drogově závislých, spousta se toho dá udělat. Bylo by krásné, kdyby každá diecéze pomyslela: co zanechat jako živou památku na Svatý rok nějaké živoucí dílo milosrdenství, ránu živého Ježíše? Pomysleme na to a mluvme o tom s našimi biskupy.

Při nedělní mši svaté pak papež František vyzval všechny ke konání skutků milosrdenství, aby tak svým životem pokračovali v psaní evangelia milosrdenství: „Všichni jsme povoláni stát se živými pisateli evangelia, nositeli dobré zvěsti pro každého muže a ženu dneška. Můžeme tak činit prokazováním skutků tělesného a duchovního milosrdenství, jež jsou součástí křesťanského životního stylu. Těmito jednoduchými a mocnými gesty, někdy dokonce neviditelnými, můžeme navštěvovat potřebné a přinášet jim Boží něhu a útěchu."

(Zdroj: Radio Vaticana; ilustr. foto: Martha Calderon / CNA)

Autor článku: Zuzana Lášková