Papež František: Kolik podob má milosrdenství?

Svatý rok byl tento víkend věnovaný především těm, kteří žijí a hlásají spiritualitu Božího milosrdenství. V předvečer svátku Božího milosrdenství slavil papež František vigilii na Svatopetrském náměstí, kde hovořil o nekonečném množství podob Božího milosrdenství. V neděli pak všechny vyzval ke konání konkrétních milosrdných skutků.
Publikováno: 4. 4. 2016 12:51

Celý víkend se v Římě nesl v přípravách na nedělní svátek Božího milosrdenství. Z pátku na sobotu probíhala tzv. Noc milosrdenství, při níž se otevřely všechny kostely zvlášť určené pro Svatý rok. V nich bylo možné přijmout svátost smíření či jinak projevit kajícnost.

Sobotní dopoledne zaplnily katecheze o milosrdenství, adorace či pouť ke Svaté bráně jedné ze čtyř hlavních římských bazilik. Papež František se během dne sešel s lidmi, kteří vyznávají spiritualitu Božího milosrdenství, protože právě jim patřilo slavení Svatého roku milosrdenství v těchto dnech především.

Následovala slavnostní vigilie na Svatopetrském náměstí. Papež při ní připomněl papeže Jana Pavla II, který ustanovil druhou velikonoční neděli jako svátek Božího milosrdenství.

“Bůh bere každého z nás a zdvihá nás až ke své tváři. Jaká je v tom něha a láska!”

Kolik podob má milosrdenství, se kterým nám Bůh vychází vstříc?“ zeptal se František. Nelze však odpovědět žádným číslem, pokračoval, protože Boží milosrdenství je nekonečné a pro člověka proto často nepochopitelné a nemožné popsat. Bůh se „nikdy neunaví jeho prokazováním“, dodal.

Bůh s člověkem soucítil natolik, že se jím v Ježíši stal: „V Ježíši se proto nejenom můžeme rukama dotknout otcova milosrdenství, nýbrž jsme podněcováni, abychom se sami stávali nástrojem Božího milosrdenství.

Uvést toto v životě do praxe ovšem není jednoduché, podotkl František: „O milosrdenství se lehce mluví, je však náročnější stávat se jeho konkrétními svědky. Toto úsilí trvá celý život a nemělo by se nikdy zastavit. Ježíš nám řekl, že máme být ‚milosrdní jako Otec‘ (Lk 6,36). To zabere celý život!

Milosrdenství stravuje srdce a volá jej k lásce.

Boží milosrdenství má mnoho podob, shrnul František. Člověku se dává poznat jako blízkost,  někdy však také jako soucit a sdílení, útěcha či odpuštění. „Kdo jej obdržel více, je povolán více jej nabízet a sdílet, neboť milosrdenství nelze držet ve skrytu a zadržovat jen pro sebe. Milosrdenství stravuje srdce a volá jej k lásce,“ zdůraznil papež. Nestojí na místě, řekl dále, ale vyhledává každou ztracenou ovci.

Milosrdenství nemůže nechat nikoho v klidu: „Je to Kristova láska, která nás ‚zneklidňuje‘, dokud nedosáhneme cíle. Pohání nás, abychom objali a přitiskli k sobě všechny, kteří potřebují milosrdenství, aby se tak všichni smířili s otcem,“ řekl František.

Na závěr sobotní promluvy se pak papež František podělil s přítomnými o návrh pro jednotlivé diecéze během Svatého roku milosrdenství: „Jak krásné by bylo - řekněme jako památku na Svatý rok milosrdenství – kdyby v každé diecézi přibylo nějaké charitativní dílo: nemocnice, domov důchodců, domov pro opuštěné děti, školu, centrum pro léčbu drogově závislých, spousta se toho dá udělat. Bylo by krásné, kdyby každá diecéze pomyslela: co zanechat jako živou památku na Svatý rok nějaké živoucí dílo milosrdenství, ránu živého Ježíše? Pomysleme na to a mluvme o tom s našimi biskupy.

Při nedělní mši svaté pak papež František vyzval všechny ke konání skutků milosrdenství, aby tak svým životem pokračovali v psaní evangelia milosrdenství: „Všichni jsme povoláni stát se živými pisateli evangelia, nositeli dobré zvěsti pro každého muže a ženu dneška. Můžeme tak činit prokazováním skutků tělesného a duchovního milosrdenství, jež jsou součástí křesťanského životního stylu. Těmito jednoduchými a mocnými gesty, někdy dokonce neviditelnými, můžeme navštěvovat potřebné a přinášet jim Boží něhu a útěchu."

(Zdroj: Radio Vaticana; ilustr. foto: Martha Calderon / CNA)

Autor článku:
Zuzana Lášková

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019