Plzeň poprvé zažila biskupské svěcení

30. 04. 2016 Rubrika: Domácí
Mons. Tomáš Holub dnes přijal z rukou kardinála Dominika Duky v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni biskupské svěcení.

Za chvíli začne velká historická událost,“ uvedl biskup František Radkovský homilii slavnostní liturgie biskupského svěcení, které se na půdě Plzeňské diecéze ještě do nedávné chvíle dosud nikdy nekonalo, jak také upozornil. Teď už je tomu jinak. Tomáš Holub je ode dneška novým biskupem Plzeňské diecéze, teprve druhým od jejího vzniku.

Jaká byla první slova Mons. Tomáše Holuba bezprostředně po svěcení?

 „V tento okamžik se modlím za dar odvahy a moudrosti, abych v síle Ducha uměl přijmout svoji pastýřskou zodpovědnost za všechny chvíle, kdy mám povzbuzovat, vést i rozhodovat, za situace, kdy vhod či nevhod budu volán hájit svobodu a důstojnost každého člověka, bránit se falešné smířlivosti a vydávat jasné svědectví o Pravdě, kterou je Bůh sám.

Modlím se také za dar otevřenosti a prostoty, abych uměl jako biskup žít uprostřed Vás a společně s Vámi prožívat radosti i starosti, společně hledat v církvi, v ekumeně i ve společnosti, kam nás náš Pán volá.

Modlím se však také za svoji pokoru a vnímavost, abych rozpoznal situace, kdy vás, setry a bratři naší diecéze i Vás spolubratři kněží, inspiruje a vede sám Duch Boží a abych byl připraven Vás následovat. Modlím se, abych se uměl nechat oslovit, Vámi bratři a sestry z ekumeny, tam, kde následujete našeho Pána věrněji a poctivěji než já.

Prosím také Hospodina, abych dokázal od vás politiků, členů místních samospráv či občanské společnosti přijmout radu tam, kde uvidíte situaci a potřeby našich spoluobčanů realističtěji než já sám. A prosím vás všechny o modlitbu ale o i lidskou podporu, prosím vás o vstřícnost ale i otevřenou kritiku tam, kde se budete domnívat, že se mýlím,“ řekl mimo jiné na závěr liturgie nový biskup Plzeňské diecéze Tomáš Holub.

Svěcení přijal z rukou kardinála Dominika Duky, spolusvětiteli byli emeritní biskup František Radkovský a řezenský biskup Rudolf Voderholzer. Pozvání na mši v katedrále přijala řada významných hostů z řad politiků, státní správy, armády, policie i společenského života. Oslav se lidé mohli zúčastnit nejen v kapacitně omezené plzeňské katedrále, ale také v přilehlém františkánském kostele, kde bylo možné sledovat celý obřad na obrazovkách, či venku na náměstí před katedrálou, kde byl přenos na velkoplošné obrazovky také zajištěn.

Atmosféra během celého průběhu obřadu byla velkolepá, počínaje slavnostním průvodem z bývalého františkánského kláštera přes zalidněné náměstí ke katedrále, konče gratulacemi a neformálním slavením v zábavném vědecko-technickém centru Techmánia.

Mons. Tomáš Holub bude ještě několik měsíců předávat své povinnosti generálního sekretáře České biskupské konference svému novému nástupci P. Stanislavu Přibylovi, do Plzně už je ovšem kompletně přestěhován. P. Stanislav Přibyl bude zaměstnancem sekretariátu ČBK s plnými pravomocemi generálního sekretáře již od 1.  května 2016, úřad však oficiálně převezme až od 1. října 2016.

(Foto: Markéta Jírů)

Autor článku: Zuzana Lášková