Nová norma pro zřizování diecézních institutů zasvěceného života

K ustavení nových diecézních institutů zasvěceného života bude od 1. června 2016 nutné předchozí projednání se Svatým stolcem. Bez něho bude zřizující dekret institutu neplatný. Informuje o tom vatikánský státní sekretář Pietro Parolin.
Publikováno: 20. 5. 2016 15:15

Foto: Matthew Rarey / CNA

Nový reskript vstoupí v platnost 1. června 2016 a bude publikován v deníku L´Osservatore Romano a následně v Actae Apostolicae Sedis.

„Svatý otec František při audienci udělené podepsanému státnímu sekretáři 4. dubna 2016 ustanovil, že ke zřízení diecézního institutu zasvěceného života se považuje předchozí projednání se Svatým stolcem za nezbytné k platnosti (ad validitatem), jehož nedodržení je penalizováno nulitou zřizovacího dekretu samotného institutu,“ zní reskript.

Norma upřesňuje paragraf Kodexu kanonického práva č. 579.

Jak uvádí kardinál Parolin ve zdůvodnění, každý institut je darem pro celou církev, i když je zřízený pouze v jedné diecézi. Norma má také zabránit, aby vznikaly nové diecézní instituty bez dostatečného rozlišení, které by potvrdilo originalitu charismatu, definovalo jeho specifické rysy, zajistilo dodržování evangelijních rad a konstatovalo reálnou možnost jeho rozvoje.

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Radio Vaticana)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
10.12.2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019