O čem píše 34. číslo Katolického týdeníku

20. 08. 2001 Rubrika: Domácí

Praha: 34. číslo Katolického týdeníku (KT) s přílohou Perspektivy se zabývá tématem "Děti a víra". Co má dělat rodič, aby ze svého dítěte vychoval věřícího potomka? Nad tímto problémem se na úvodní straně zamýšlí P. Aleš Opatrný. Jak může být škodlivé strašit děti trestajícím Bohem, přibližuje článek na následující straně. L. Evely nabízí zajímavý pohled na náboženskou výchovu dětí:
Není nic horšího, než nutit děti, aby se modlily, aby chodily na mši, aby se zpovídaly. Dělalo se to celá staletí, ale pohleďte na Kristovu metodu v evangeliu: Nikdy nenutil apoštoly, aby se modlili - zdá se, že je k tomu ani nenabádal. Ale sám se modlil. Modlil se celé noci na hoře. A jednoho dne, když ho viděli, jak se vrací, plný světla, proměněný, zářící, vznešený, plný míru a štěstí, tu si řekli: "Odkud přichází, co se to s ním děje? Co se mu přihodilo? Odešel se modlit a umí se modlit." A nakonec řekli: "Pane, nenaučíš nás také modlit se?"

Pohled na situaci v Kosovu nabízí Pavel Moravec v obsáhlém článku v zahraniční části KT. Domácí zpravodajství přináší jako hlavní zprávu informaci o příletu nového apoštolského nuncia - arcibiskupa Endera - do České republiky. Pokračuje také pravidelná rubrika o plenárním sněmu.

Kulturní strana přináší Kuklovu recenzi Knihy kajícníků a Josef Greš seznamuje čtenáře s nahrávkou Matoušových pašijí. Poslední strana tohoto čísla se vrací k Darwinově evoluční teorii, o níž KT před časem psal.