O čem píše 35. číslo Katolického týdeníku

24. 08. 2001 Rubrika: Domácí

Praha: 35. číslo Katolického týdeníku (KT) přináší Úvod do rozjímání. "Jak se máme modlit?", tak zní titulek úvodního článku, zpracovaného podle stejnojmenné knihy Reinharda Abelna a Antona Knera. Dále zde najdeme stať "Rozjímání jako cesta k Bohu" podle knihy Klemense Tilmanna "Duchovní rozhovor". Na třetí straně uveřejňuje KT článek s názvem "Co znamená rozjímání?", zpracovaný podle knihy Thomase Mertona "Duchovní vedení a rozjímání":
I když definice rozjímání jako hledání pravdy (inquisitio veritatis) zdůrazňuje skutečnost, že rozjímání je především prací rozumu, znamená ještě něco více. Sv. Tomáš a sv. Bernard měli na mysli rozjímání v základě náboženské, nebo přinejmenším filozofické, směřující k setkání naší bytosti s vrcholnou skutečností, která nás přesahuje a převyšuje. Toto spojující a milující poznání začíná v rozjímání, ale svého plného rozvinutí dochází teprve v kontemplativní modlitbě.

Zahraniční zpravodajství popisuje mj. situaci Lužických Srbů a jejich jazyka. Domácí rubrika informuje např. o královéhradecké diecézní pouti do Malých Svatoňovic, přináší pokračování seriálu o průběhu plenárního sněmu a informuje o opravách kostelů v severních Čechách. Kulturní rubrika KT č. 35 zve mj. na hudební festival Pražský podzim.