O čem píše 35. číslo Katolického týdeníku

Publikováno: 24. 8. 2001 19:00

Praha: 35. číslo Katolického týdeníku (KT) přináší Úvod do rozjímání. "Jak se máme modlit?", tak zní titulek úvodního článku, zpracovaného podle stejnojmenné knihy Reinharda Abelna a Antona Knera. Dále zde najdeme stať "Rozjímání jako cesta k Bohu" podle knihy Klemense Tilmanna "Duchovní rozhovor". Na třetí straně uveřejňuje KT článek s názvem "Co znamená rozjímání?", zpracovaný podle knihy Thomase Mertona "Duchovní vedení a rozjímání":
I když definice rozjímání jako hledání pravdy (inquisitio veritatis) zdůrazňuje skutečnost, že rozjímání je především prací rozumu, znamená ještě něco více. Sv. Tomáš a sv. Bernard měli na mysli rozjímání v základě náboženské, nebo přinejmenším filozofické, směřující k setkání naší bytosti s vrcholnou skutečností, která nás přesahuje a převyšuje. Toto spojující a milující poznání začíná v rozjímání, ale svého plného rozvinutí dochází teprve v kontemplativní modlitbě.

Zahraniční zpravodajství popisuje mj. situaci Lužických Srbů a jejich jazyka. Domácí rubrika informuje např. o královéhradecké diecézní pouti do Malých Svatoňovic, přináší pokračování seriálu o průběhu plenárního sněmu a informuje o opravách kostelů v severních Čechách. Kulturní rubrika KT č. 35 zve mj. na hudební festival Pražský podzim.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019