Ze Šumavy do nebe

Pořad České televize "Cesty víry" přináší 7.10. svědectví o návratu prvního amerického světce do rodných Prachatic.
Publikováno: 4. 10. 2001 23:00

Praha: V pořadu "Ze Šumavy do nebe", který vysílá v rámci "Cest víry" Česká televize (ČT) na 1. programu v neděli 7. října od 14.40 hodin, režisérka Angelika Hanauerová zkoumá, do jaké míry ovlivnil šumavský rodák Jan Nepomuk Neumann život v současných Prachaticích, protože na životě světců je bezpochyby nejzajímavější jejich odkaz dalším generacím. To, čím inspirují po mnohá staletí.

Ne každý z našich občanů ví, že jeden z nejuctívanějších amerických světců - Jan Nepomuk Neumann - byl naším krajanem. Byl svatořečen 19.6.1977, tedy v době tuhé normalizace. Hovořit o tomto prachatickém rodákovi, kterého výtvarníci zobrazují jako muže, který si hraje s dětmi, se tehdy nesmělo. Světec, a k tomu ještě Sudeťák a Američan... Naše sdělovací prostředky o svatořečení sice mlčely, ale lidé na Šumavě věděli své. Komunistická státní bezpečnost (StB) a pohraničníci měli pohotovost. Zatímco v USA davy jásaly při oslavách svého prvního svatého, u nás většina lidí ve strachu raději zatáhla záclony. Na přísně střeženou mši se dostalo jen několik hazardérů s vlastní budoucností...

Kdo vlastně byl ten nebezpečný muž? Jan Nepomuk Neumann se narodil v roce 1811 v Prachaticích. Jeho matka byla Češka, otec Němec. Studoval v pražském semináři, ale v jeho době u nás bylo příliš mnoho kněží, proto nebyl vysvěcen. Měl talent na jazyky (uměl jich osm) a chtěl se stát knězem.
Odjel proto do Ameriky, kde později pracoval jako farář mezi německými rodinami přistěhovalců v oblasti niagarských vodopádů. Čtyři roky po svém vysvěcení vstoupil do řádu redemptoristů. Věnoval se zejména péči o chudé, zakládal školy, nemocnice, sirotčince a dokonce i seminář ve Filadelfii. Kostelů založil přes 80. Od roku 1851 působil jako biskup. Když však v roce 1860 zemřel na filadelfské ulici, nikdo v tom drobném muži v ošuntělém kabátě biskupa nepoznal. V kapse měl jen růženec, pár bonbonů a něco málo přes jeden dolar.

Reprízy: 8.10. od 6.00 na ČT 2, 9.10. od 15.25 na ČT 2 a 10.10. od 3.14 hodin na ČT 2.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019