Přednáška o obchodu s lidmi

Publikováno: 5. 10. 2001 17:00

Praha: Přednášku na téma "Obchod s lidmi - závažné porušování lidských práv" pořádá Arcidiecézní charita (ACH) Praha pod záštitou UNHCR Praha v pondělí 8. října od 9.00 hodin v prostorách Arcibiskupského paláce na Pražském hradě.

Přednáška reaguje na potřeby sociálních pracovníků v oblasti migrace, kteří jsou v každodenním styku s jednou z nejohroženějších skupin obyvatel - migranty. Nabízí možnosti prevence tohoto jevu a způsoby pomoci a podpory lidí, kteří se stali obětmi trestného činu. Součástí přednášky je také informování o bezpečnosti práce sociálního pracovníka.

Kontaktní osoba: Bc. Soňa Lundová, ACH Praha; tel: 02/24 81 34 13, 24 81 59 95; mobil: 0608/77 17 00.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019