Školství

Náboženská výchova dětí

24. 08. 2012
Svatojánská kolej ve Svatém Janu pod Skalou pořádá ve dnech 14. - 16. září 2012 seminář, který je vhodný nejen pro učitele církevních škol, katechety, ale i pro rodiče, kteří vedou své děti k poznání Boha.
Účelem semináře je seznámit účastníky se způsobem jak zprostředkovat dětem téma Svatého přijímání a přípravy na ně pomocí metody Marie Montessori. Na semináři (tlumočeném do češtiny) bude přednášet pí lektorka dr. Barbara Surma, která je doktorkou humanitních věd a docentkou na Akademii Ignatianum. Je učitelkou a katechetkou v Mateřské škole Montessori, Prochowa 12 v Krakowě (www.krakow.montessori.pl). V letech 1997 – 1999 studovala Katechezi dobrého pastýře pod vedením Sofie Cavaletti a Gianny Gobbi. Je autorkou několika knih o Montessori pedagogice a také autorkou průvodce Katechezí dobrého pastýře. Všechny její knihy můžete nalézt na www.palatum.pl. Termín semináře: 14. – 16.9. 2012, začátek 14.9. v 15 hodin Místo konání: Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická Přihlášky: online na webových stránkách školy (www.svatojanskakolej.cz). Přihlášky posílejte nejpozději do 31.8.2012. Cena: 1 000,- Kč za všechny 3 dny Je možné zajistit nocleh, příp. i stravování – součást elektronické přihlášky