Školství

Rodina v etických otázkách dnešní doby

19. 09. 2012
Národní centrum pro rodinu a Konrad-Adenauer-Stiftung pořádají dne 3. října 2012 v refektáři Emauzského kláštera seminář s názvem Rodina v etických otázkách dnešní doby. Cílem semináře je zamyšlení nad tím, s jakými úskalými je spojen život v rodině, jaké konkrétní faktory se mohou stávat překážkou pro rozhodnutí rodinu založit a jaké jsou možnosti k posílení společenské prestiže rodiny.
Seminář se bude konat od 10:00 hod do 15:00 hod. v refektáři Emauzského kláštera, Vyšehradská 49/320, Praha-Nové Město. PROGRAM: 9:15 h Prezence účastníků 10:00 h Zahájení - PhDr. Anna Šabatová, Ph.D., předsedkyně Českého helsinského výboru 10:10 h Změny ve vnímání hodnot v rodině - PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., Katedra sociální politiky a sociální práce FSS MU, Brno 10:40 h Etický pohled na situaci dnešní rodiny - Doc. Jindřich Šrajer, Dr. teol., Katedra teologické a sociální etiky TF JČU, České Budějovice 11:10 h Aktuální problémy rodin, sociálně-právní ochrana na Slovensku z pohledu nevládních organizací - Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., SPDDD Úsmev ako dar, Bratislava 11:40 h Rodinná problematika v agendě Veřejného ochránce práv - Mgr. Ing. Lenka Doubravová, vedoucí oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Kanceláře veřejného ochránce práv 12:10 h Hodnota práce v rodině a její ocenění - Ing. Otakar Hampl, Ph.D., analytik, YMCA-Živá rodina, Praha 12:40 h Přestávka s občerstvením 13:20 h Vývoj rodinné politiky ČR - PhDr. Ing. Marie Oujezdská, Národní centrum pro rodinu, Brno 13:50 h Dříve se braly děti na pole - dnes kolébka v kanceláři? - PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D., Katedra psychologie FF UK, Praha 14:20 h Srytá rizika plánovaného rodičovství v širších souvislostech - MUDr. Helena Máslová, Centrum psychosomatické péče, Praha 14:50 h Závěr Závaznou přihlášku zašlete, prosím, do 27. 9. 2012 e-mailem na ncpr@volny.cz, popř. faxem na číslo 542 214 865. Více informací i návratku najdete v přílohách. Těšíme se na setkání s vámi.

Soubory ke stažení

prog_Em1_2012.jpg velikost: 0B Stáhnout
prog_Em2_2012.jpg velikost: 0B Stáhnout