Školství

Misijní neděle 21. října 2012

16. 10. 2012
Oslavme spolu MISIJNÍ NEDĚLI 21. října 2012. Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla šíření víry i řadu dalších aktivit.
V neděli 21. 10. 2012 bude na Českém rozhlasu Praha 2 v 9:00 h přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD. Podněty k prožití soboty před misijní nedělí i vlastní neděle naleznete v přiložených materiálech.