Papež začal novou sérii katechezí o křesťanské naději

Téma křesťanské naděje dnes otevřel papež František při zahájení nové série katechezí v rámci pravidelné středeční generální audience. Podle něj je obzvláště důležité reflektovat toto téma v adventní době, kdy se připravujeme na setkání s tajemstvím Vtělení a na světlo Vánoc.
Publikováno: 7. 12. 2016 14:48

Foto: Jeon Han/CC BY-SA 2.0

Téma křesťanské naděje dnes otevřel papež František při zahájení nové série katechezí v rámci pravidelné středeční generální audience. Podle něj je obzvláště důležité reflektovat toto téma v adventní době, kdy se připravujeme na setkání s tajemstvím Vtělení a na světlo Vánoc.

Zde je shrnutí Františkovy katecheze pro generální audienci 7. prosince 2016:

Drazí bratři a sestry: Dnes začínáme novou sérii katechezí, která se bude zabývat tématem křesťanské naděje. V dnešní době, kdy se zdá, že zlo má často navrch, naděje nás uklidňuje jistotou Kristovy svrchovanosti, jeho vítězstvím nad hříchem a jeho neustálou přítomností mezi námi. V adventní době znovu slyšíme proroka Izajáše, jak hlásá poselství plné útěchy: „Těšte, těšte můj lid“. Prorok nám říká, že Bůh slíbil přivést svůj lid domů z exilu v cizí zemi a že bude pro něj připravena cesta přes poušť. To představuje shrnutí znovuobnovené víry a důvěry v spasitelnou moc Boha, která se dotýká i nás. Sv. Jan Křtitel modlící se v Judské poušti opakuje tato slova, když připravuje cestu pro příchod Ježíše. Evangelisté píší o tom, jak podíl na Kristově narození měli muži i ženy – Marie, Josef, Zachariáš a Alžběta – kteří nikdy neztratili důvěru v Boží sliby. Ať chováme jejich naději a čekejme na příchod Spasitele, který mění poušť našich životů v zahradu radosti.

(zdroj: Vatican Radio)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
03.03.2021

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
03.03.2021

Papež František: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.
03.03.2021

Katolický týdeník: Texaský biskup Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK. Krátce po svém jmenování poskytl Katolickému týdeníku rozhovor.
03.03.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021