Papež začal novou sérii katechezí o křesťanské naději

Téma křesťanské naděje dnes otevřel papež František při zahájení nové série katechezí v rámci pravidelné středeční generální audience. Podle něj je obzvláště důležité reflektovat toto téma v adventní době, kdy se připravujeme na setkání s tajemstvím Vtělení a na světlo Vánoc.
Publikováno: 7. 12. 2016 15:48

Foto: Jeon Han/CC BY-SA 2.0

Téma křesťanské naděje dnes otevřel papež František při zahájení nové série katechezí v rámci pravidelné středeční generální audience. Podle něj je obzvláště důležité reflektovat toto téma v adventní době, kdy se připravujeme na setkání s tajemstvím Vtělení a na světlo Vánoc.

Zde je shrnutí Františkovy katecheze pro generální audienci 7. prosince 2016:

Drazí bratři a sestry: Dnes začínáme novou sérii katechezí, která se bude zabývat tématem křesťanské naděje. V dnešní době, kdy se zdá, že zlo má často navrch, naděje nás uklidňuje jistotou Kristovy svrchovanosti, jeho vítězstvím nad hříchem a jeho neustálou přítomností mezi námi. V adventní době znovu slyšíme proroka Izajáše, jak hlásá poselství plné útěchy: „Těšte, těšte můj lid“. Prorok nám říká, že Bůh slíbil přivést svůj lid domů z exilu v cizí zemi a že bude pro něj připravena cesta přes poušť. To představuje shrnutí znovuobnovené víry a důvěry v spasitelnou moc Boha, která se dotýká i nás. Sv. Jan Křtitel modlící se v Judské poušti opakuje tato slova, když připravuje cestu pro příchod Ježíše. Evangelisté píší o tom, jak podíl na Kristově narození měli muži i ženy – Marie, Josef, Zachariáš a Alžběta – kteří nikdy neztratili důvěru v Boží sliby. Ať chováme jejich naději a čekejme na příchod Spasitele, který mění poušť našich životů v zahradu radosti.

(zdroj: Vatican Radio)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Zveme na konferenci představující dotační možnosti nového programového období EU

Česká biskupská konference pořádá konferenci "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace". Akce se koná 19. listopadu 2020 od 9.30 hodin do 16:30 hodin v Arcibiskupském paláci v Praze.
10.07.2020

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Emeritní papež Benedikt XVI. sledoval pohřeb svého bratra Georga Ratzingera, zesnulého 1. července, v přímém přenosu z Vatikánu. Zůstal tak v duchovním spojení s komunitou v řezenském dómu, zdůraznil biskup Rudolf Voderholzer při zahájení rekviem. Na pohřebních obřadech, které začaly ve středu 8.7.2020 v 10 hodin v řezenském dómu, zastupoval emertiního papeže jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswain, který také přednesl pohřební řeč napsanou Benediktem XVI. a adresovanou řezenskému biskupovi. Přinášíme ji v plném znění:
09.07.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
09.07.2020

Papež František: Hledání Boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty

Petrův nástupce sloužil jako obvykle v kapli Domu sv. Marty mši svatou, ale dnes také v přímém televizním přenosu. Připomněl tímto způsobem svoji první pastorační cestu za hranice svojí diecéze, když se 8. července roku 2013, jen necelých pět měsíců od svého zvolení (13. 3.), vydal na ostrov Lampedusa, nejjižnější výspu Itálie a Evropské unie. Dnešní bohoslužby se proto účastnili členové úřadu Svatého stolce pro integrální lidský rozvoj ze Sekce pro migranty a uprchlíky, kterou vede pod přímým papežovým vedením kardinál Michael Czerny SI.
08.07.2020