Zahleďte se na Marii, píše papež nemocným

15. 12. 2016 Rubrika: Papež František
Zahleďte se na Marii, která je zárukou Boží něhy i model k následování. Píše to papež František v poselství k 25. Světovému dni nemocných. Ten si bude katolická církev připomínat 11. února 2017, v den památky Panny Marie Lurdské.

FOto: Daniel Ibanez / CNA

Za téma příštího Světového dne nemocných zvolil papež František větu: „Úžas nad tím, co koná Bůh: ‚Velké věci mi učinil Všemohoucí‘ (Lk 1,49)“.

V poselství se papež František zaměřuje na Pannu Marii Lurdskou a její zjevení sv. Bernadettě. Římský biskup vyjadřuje svou blízkost všem nemocným a děkuje i těm, kdo o ně pečují. „Chci vás všechny povzbudit – nemocné, trpící, lékaře, zdravotní personál, dobrovolníky – abyste se zahleděli na Marii, Uzdravení nemocných, záruku Boží něhy pro každou lidskou bytost a model odevzdanosti do jeho vůle; abyste vždy nalézali ve víře, sycené Slovem a svátostmi, sílu k lásce k Bohu a lidem i v nemoci,“ píše František.

Papež také poukazuje na to, že během lurdského zjevení se Maria dívala na sv. Bernadettu jako na lidskou bytost, bez povýšenosti. „To nám připomíná, že každý nemocný je a vždy zůstane lidskou bytostí a jako s takovým se s ním musí jednat. Nemocní i ti, kdo nesou vážné postižení, mají svou nezcizitelnou důstojnost a nikdy se nesmí stát pouhými předměty, i když se někdy mohou zdát být pouze pasivní, avšak ve skutečnosti takoví nejsou,“ pokračuje papež.

Světový den nemocných má přispět k tomu, aby se šířila kultura, která respektuje život, zdraví i životní prostředí, a aby se bojovalo za úctu k celistvosti a důstojnosti lidí, i v bioetických otázkách.

Své poselství uzavírá papež modlitbou k Panně Marii:

„Ó Maria, naše Matko,

ty v Kristu přijímáš každého z nás jako syna a dceru,

posiluj důvěryplné očekávání našeho srdce,

přispěchej nám na pomoc v našich nemocích a utrpeních,

veď nás ke Kristu, svému Synu a našemu bratru

a pomoz nám svěřit se Otci, který koná veliké věci.“

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku: Ondřej Mléčka