Mladí křesťané z celé Evropy se na konci roku setkají v Rize

Více než 10 tisíc mladých lidí z celé Evropy i jiných kontinentů se na konci roku setká v lotyšské metropoli Rize. Proběhne zde ve dnech 28. prosince - 1. ledna 39. evropské setkání, které organizuje komunita Taizé.
Publikováno: 19. 12. 2016 11:15

Foto: Martina Řehořová / Člověk a víra

Účastníci stráví konec roku v modlitbě, setkávání, sdílení a solidaritě. Na programu jsou také workshopy, které se zaměří na desítky různých témat včetně umění, kultury a historie. Některé povedou hosté, již se angažují v občanské společnosti.

„Ve světle současného napětí bude mít zvláštní důležitost přítomnost mnoha mladých lidí z Ukrajiny, Běloruska a Ruska. Evropské setkání se bude konat poprvé v pobaltském státu a zároveň v zemi, která dřív náležela do Sovětského svazu,“ uvedla komunita Taizé.

Zveřejněny budou také čtyři Podněty pro rok 2017 s názvem „Společně otvírat cesty naděje“ od představeného komunity Taizé bratra Aloise. Podněty jsou inspirovány nedávným setkáním v africkém Coutonu. Mezi nimi je například „Zjednodušit svůj život, abychom se mohli dělit“ nebo „Prohlubovat přátelství a působit tak pokoj“.

Většina poutníků bude ubytována u místních obyvatel. Vyzval je k tomu mimo jiné i tamější prezident Raimonds Vçjonis. „Víc než deset tisíc mladých lidí z celé Evropy i dalších světadílů už se připravuje na cestu do Lotyšska. Na konci roku se bude v Rize konat evropské setkání mladých. Buďme připraveni otevřít těmto poutníkům dveře našich obydlí, ale také svá srdce!“ uvedl. Účastníky bude hostit víc než 100 církevních společenství.

Dopis s pozváním do Rigy podepsali čtyři církevní představitelé: luteránský arcibiskup, katolický arcibiskup, pravoslavný metropolita a biskup Jednoty baptistických sborů v Lotyšsku. Přátelské pozdravy zašle před setkáním papež František, východní patriarchové stejně jako představitelé církví anglikánské, luteránské a reformované tradice.

Taizé je mezinárodní ekumenická komunita ve Francii. Tvoří ji sto bratří, kteří každoročně hostí desetitisíce mladých křesťanů. V roce 2014 se Evropské setkání mladých konalo v Praze.

(zdroj: taize.fr)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Německé vyznamenání pro biskupa Václava Malého za zásluhy o smíření mezi Čechy a Němci

Velvyslanec Spolkové republiky Německo Andreas Künne předal dne 16. září 2021 Mons. Václavu Malému, pražskému pomocnému biskupovi, německé vyznamenání, Kříž za zásluhy první třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo, za jeho přínos k česko-německému smíření.
16.09.2021

Papež při tiskovce v letadle: Potrat je vražda, církev musí být nablízku a soucitná, ne politická

Během zpátečního letu z Bratislavy do Říma papež hovořil s novinářským doprovodem při obvyklé tiskové konferenci. Spíše než k právě zakončenému pobytu na Slovensku se vyjádřil k aktuálním tématům – od očkování proti Covidu-19 přes vzrůstající antisemitismus a postoj církve k potratům a redefinici manželství po odmítání eucharistie politikům, kteří prosazují potratové zákony.
16.09.2021

Konference o spiritualitě diecézního kněze

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve na konferenci s názvem „Spiritualita diecézního kněze“. Uskuteční se v úterý 5. října 2021 od 9.30 v budově fakulty na adrese Univerzitní 22 a zváni jsou na ni kněží, jáhni, řeholníci, bohoslovci i laici, které toto téma zajímá.
16.09.2021

V předvečer svatováclavské pouti projde Prahou průvod s Palladiem za požehnání a pokoj

U příležitosti svátku hlavního patrona české země sv. Václava, Dne české státnosti a také k uctění 1100. výročí mučednické smrti české kněžny sv. Ludmily pořádá Hnutí duchovní obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české. Uskuteční se v Praze v pondělí 27. září 2021 a účastníci při něm budou prosit za požehnání a pokoj Praze i celé vlasti.
16.09.2021

Arcibiskup Graubner bude celebrovat mši svatou při pouti Policie ČR

Ve čtvrtek 7. října 2021 se v olomoucké katedrále sv. Václava uskuteční mše svatá za Policii ČR: policisty, občanské zaměstnance a policisty, kteří položili svůj život při výkonu služby. Od 16.00 ji zde bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference.
16.09.2021