Papež František: Ať nám sv. Josef dá schopnost snít o velkých věcech

20. 03. 2017 Rubrika: Papež František
Sv. Josef dává mladým lidem schopnost snít, riskovat a ujímat se obtížných úkolů, které viděli pouze ve svých snech. To sdělil papež František ve své homilii během ranní mše v Domě sv. Marty, která byla právě zaměřená na osobnost sv. Josefa.

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Evangelium vypráví příběh Josefa, který poslechl anděla, jenž se mu zjevil ve snu a vyzval ho, aby si vzal za ženu Marii, jež počala s Duchem svatým. Josef je tichý a poslušný muž, kterého zavazují sliby „rodinného původu, dědictví, otcovství, stability“.

A tento muž, tento snílek, přijme svojí povinnost, která je velmi vážná. Má nám mnoho co říci o tom, co znamená být sirotek. A tak tento muž přijme Boží zaslíbení a nese ho dál v tichosti a vytrvalosti, pokračuje tak dlouho, dokud není Boží vůle naplněna,“ řekl papež František.

Podle papeže Františka je sv. Josef mužem, který „nám může říci mnoho věcí, ale nepromluví“, „skrytý muž“, mlčící muž, „který má největší autoritu v momentě, jenž nelze spatřit“. A papež zdůrazňuje, že Bůh svěřil srdci Josefa „křehké věci“: sliby – a slib je křehký. A potom se narodí dítě, následuje útěk do Egypta, situace svědčící o zranitelnosti.

Josef je muž, který nemluví, ale je poslušný, laskavý muž, muž, který zvládne chránit sliby, dokud se nenaplní, nestanou se určitými; muž, který je zárukou Božího království, Božího otcovství a syna jako Božího dítěte. Rád přemýšlím o Josefovi jako o strážci křehkých věcí a také našich slabostí: je schopný počít krásné věci, které se zrodí z našich slabostí, dokonce i z našich hříchů,“ uvedl František.

Josef je strážce křehkých věcí, které se díky víře mohou stát pevnými. K této službě se zavázal ve snu: je to muž, který „dokáže snít“, řekl Svatý otec. A je také „strážce Božího snu“: byl mu svěřen Boží sen o naší spáse a vykoupení. „Jak velký byl tento tesař!“ zdůraznil papež. Byl tichý, ale pracovitý, střežil a chránil vše křehké a dokázal snít.

Dnes chci pro nás všechny vyprosit schopnost, abychom dokázali snít, protože když sníme o velkých a krásných věcech, můžeme se dostat blízko k Božímu snu, k věcem, které si pro nás vysnil Bůh. Chci ho požádat, aby dal mladým lidem schopnost snít, ujímat se obtížných úkolů, které viděli pouze ve snu. A chci ho také požádat, aby nám dal věrnost, která poroste v tichosti,“ zakončil František.

(Zdroj: Vatican Radio)

Autor článku: Tomáš Tetiva