Se všemi se loučím a těším se nashledanou

V sobotu 25. března 2017 krátce po jedné hodině odpolední byla do arcibiskupské hrobky v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uložena rakev s tělem kardinála Miloslava Vlka; vyvrcholilo tím třídení, kdy se lidé mohli se zesnulým emeritním pražským arcibiskupem rozloučit.
Publikováno: 25. 3. 2017 14:15

Foto: Dominik Novák / Člověk a víra

Hlavním celebrantem zádušní bohoslužby ve zcela zaplněném chrámu na Hradčanech byl kardinál Dominik Duka OP, kazatelem biskup František Radkovský a závěrečné pohřební obřady vedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Předseda ČBK v úvodu připomněl snahu kardinála Vlka o obnovu církve po převratu v listopadu 1989 i to, že budoval úřad Arcibiskupství pražského, zasazoval se o mezináboženský dialog, pomáhal při budování církevního školství a položil základy pražské arcidiecézní charity. "Loučíme se s pražským arcibiskupem, nástupcem kardinála Tomáška, kterému připadl úkol vystavět budovu církve ve svobodném, suverénním a demokratickém státě," zdůraznil Dominik Duka.

Emeritní plzeňský biskup Radkovský ve své homilii mluvil o životě zesnulého v době komunistických represí a o „dá se říci tajemství“, kterým bylo celoživotní rozhodnutí pro Boha a touha stát se knězem, která ho „vždy znovu a znovu“ provázela až do smrti. Prakticky to mj. znamenalo to, že se vytrvale snažil hledat a plnit Boží vůli, řekl při vzpomínce na svého duchovního bratra František Radkovský (celý text naleznete v souvisejícím článku).

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner se ve své smuteční promluvě na začátku závěrečných pohřebních obřadů naopak zaměřil na právě prožívané chvíle smutku. Vyzval všechny přítomné, aby každý z nich v tichosti Miloslavu Vlkovi poděkoval za to, co je pro ně důležité, a vyzval je, aby nezapomínali na naději, která smrt překonává.

Na slavnost dle organizátorů přišly čtyři tisícovky hostů. Posledního rozloučení se zúčastnila rodina, byli přítomni sídelní biskupové všech českých a moravských diecézí, pomocní biskupové, apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza, zástupci řádů, církevních hnutí a přibližně tři tisícovky věřících.

Biskupské konference okolních států a Dílo Mariino zastupovali předseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský; kardinál Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, thajský arcibiskup z Bangkoku; kardinál Joachim Meisner, emeritní arcibiskup z Kolína nad Rýnem; kardinál Stanisław Dziwisz, emeritní arcibiskup krakovský; kardinál Christoph Schönborn OP, arcibiskup vídeňský; kardinál Josip Bozanić, chorvatský arcibiskup ze Záhřebu; biskup Rudolf Voderholzer, Regensburg z diecéze řezenské. Nechyběli ani zástupci církví sdružených v Ekumenické radě církví (v čele s jejím předsedou Danielem Fajfrem), představitelé veřejného života v čele s ministry Karlou Šlechtovou, Pavlem Bělobrádkem, Danielem Hermanem, Marianem Jurečkou a Armády ČR, kterou reprezentoval náčelník generálního štábu Josef Bečvář a hlavní vojenský kaplan Jaroslav Knichal. Českou veřejnost při dnešních obřadech zastoupil emeritní rektor Univerzity Karlovy prof. Ivan Wilhelm, který se při pohřebních obřadech se zesnulým rozloučil spolu s kardinálem Kovithavnijem (zástupce Hnutí fokoláre) a apoštolským nunciem Giuseppe Leanzou (přečetl kondolenci papeže Františka).

Se všemi se loučím a těším se nashledanou,“ píše kardinál Miloslav Vlk ve své závěti; zemřel dne 18. března 2017 ve věku nedožitých 85 let a na poslední cestu jej vyprovodil Svatováclavský chorál…

(s využitím servisu ČTK a Arcibiskupství pražského)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 43. týden 2019

V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
18.10.2019

Apoštolský vikář Aleppa: Turci napadli region s mučednickou minulostí

Mučednickou minulost regionu na turecko-syrské hranici připomíná také apoštolský vikář Aleppa Georges Abou Kazen. Jak říká v rozhovoru pro Vatican News, Kurdové nejsou jedinou obětí tureckého útoku.
18.10.2019

John Henry Newman: Světec pro dnešní dobu

Papež František v neděli 13. října v Římě svatořečil Johna Henryho Newmana (1801–1890). Nový světec prožil téměř celé 19. století, první polovinu svého života jako anglikán a druhou polovinu jako katolík. Byl knězem, oblíbeným kazatelem, spisovatelem a význačným teologem obou církví. Ačkoli žil už před delší dobou, stále má dnešním lidem co říct, jak to dosvědčuje také následujících devět oblastí, které nastínil Jack Valero, koordinátor Výboru pro Newmanovu kanonizaci zodpovědný za tisk a média.
18.10.2019

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019