Se všemi se loučím a těším se nashledanou

V sobotu 25. března 2017 krátce po jedné hodině odpolední byla do arcibiskupské hrobky v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uložena rakev s tělem kardinála Miloslava Vlka; vyvrcholilo tím třídení, kdy se lidé mohli se zesnulým emeritním pražským arcibiskupem rozloučit.
Publikováno: 25. 3. 2017 14:15

Foto: Dominik Novák / Člověk a víra

Hlavním celebrantem zádušní bohoslužby ve zcela zaplněném chrámu na Hradčanech byl kardinál Dominik Duka OP, kazatelem biskup František Radkovský a závěrečné pohřební obřady vedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Předseda ČBK v úvodu připomněl snahu kardinála Vlka o obnovu církve po převratu v listopadu 1989 i to, že budoval úřad Arcibiskupství pražského, zasazoval se o mezináboženský dialog, pomáhal při budování církevního školství a položil základy pražské arcidiecézní charity. "Loučíme se s pražským arcibiskupem, nástupcem kardinála Tomáška, kterému připadl úkol vystavět budovu církve ve svobodném, suverénním a demokratickém státě," zdůraznil Dominik Duka.

Emeritní plzeňský biskup Radkovský ve své homilii mluvil o životě zesnulého v době komunistických represí a o „dá se říci tajemství“, kterým bylo celoživotní rozhodnutí pro Boha a touha stát se knězem, která ho „vždy znovu a znovu“ provázela až do smrti. Prakticky to mj. znamenalo to, že se vytrvale snažil hledat a plnit Boží vůli, řekl při vzpomínce na svého duchovního bratra František Radkovský (celý text naleznete v souvisejícím článku).

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner se ve své smuteční promluvě na začátku závěrečných pohřebních obřadů naopak zaměřil na právě prožívané chvíle smutku. Vyzval všechny přítomné, aby každý z nich v tichosti Miloslavu Vlkovi poděkoval za to, co je pro ně důležité, a vyzval je, aby nezapomínali na naději, která smrt překonává.

Na slavnost dle organizátorů přišly čtyři tisícovky hostů. Posledního rozloučení se zúčastnila rodina, byli přítomni sídelní biskupové všech českých a moravských diecézí, pomocní biskupové, apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza, zástupci řádů, církevních hnutí a přibližně tři tisícovky věřících.

Biskupské konference okolních států a Dílo Mariino zastupovali předseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský; kardinál Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, thajský arcibiskup z Bangkoku; kardinál Joachim Meisner, emeritní arcibiskup z Kolína nad Rýnem; kardinál Stanisław Dziwisz, emeritní arcibiskup krakovský; kardinál Christoph Schönborn OP, arcibiskup vídeňský; kardinál Josip Bozanić, chorvatský arcibiskup ze Záhřebu; biskup Rudolf Voderholzer, Regensburg z diecéze řezenské. Nechyběli ani zástupci církví sdružených v Ekumenické radě církví (v čele s jejím předsedou Danielem Fajfrem), představitelé veřejného života v čele s ministry Karlou Šlechtovou, Pavlem Bělobrádkem, Danielem Hermanem, Marianem Jurečkou a Armády ČR, kterou reprezentoval náčelník generálního štábu Josef Bečvář a hlavní vojenský kaplan Jaroslav Knichal. Českou veřejnost při dnešních obřadech zastoupil emeritní rektor Univerzity Karlovy prof. Ivan Wilhelm, který se při pohřebních obřadech se zesnulým rozloučil spolu s kardinálem Kovithavnijem (zástupce Hnutí fokoláre) a apoštolským nunciem Giuseppe Leanzou (přečetl kondolenci papeže Františka).

Se všemi se loučím a těším se nashledanou,“ píše kardinál Miloslav Vlk ve své závěti; zemřel dne 18. března 2017 ve věku nedožitých 85 let a na poslední cestu jej vyprovodil Svatováclavský chorál…

(s využitím servisu ČTK a Arcibiskupství pražského)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019